Vad rimmar på datorstyrd?

Datorstyrd är ordet vi vill hitta rim till.

Datorstyrd rimmar med följande 117 ord:

datorstyrd, fjärrstyrd, högerstyrd, överstyrd, receptorstyrd, vänsterstyrd


känslostyrd, ligandstyrd, radiostyrd, spänningsstyrd, styrd, utstyrd, vanstyrd, viljestyrd

dyrd, genompyrd, hyrd, outhyrd, pyrd, uthyrd

-värd, 1800-talsgård, absurd, ackord, åhörd, åkerjord, äktenskapsförord, aktningsvärd, akutvård, åldringsvård, älskvärd, alternativord, anförd, anhängiggjord, anmärkningsvärd, Asgård, åskådliggjord, åtbörd, åtgärd, åtråvärd, avdrivningshärd, avfärd, avförd, avgjord, avlärd, avsevärd, avskyvärd, avtärd, avundsvärd, babord, bakgård, ballongfärd, bangård, bård, barnamord, barnträdgård, bastard, beaktansvärd, begå självmord, begärd, beklagansvärd, benhård, Bernard, Bernhard, berömvärd, berörd, beskärd, besparingsåtgärd, betraktansvärd, beundransvärd, bevingade ord, bevingat ord, bigård, bilfärd, biljard, biljardbord, bindeord, biord, biskopsgård, boardingcard, boendestandard, bokförd, bombard, bondgård, bord, borggård, bortgjord, boulevard, brodermord, brytvärd, budord, bussfärd, bygdegård, centerforward, damoklessvärd, datanörd, datornörd, diskbord, ditfärd, dreyfusard, dryckesrörd, dubbelmord, dynamitard, Edvard, Edward, efterord, eftersträvansvärd, egenskapsord, ersättningsord, fackord, fällbord, fårahjord, färd, fårhjord, fjärd, fjord, flärd

Vad är rim för datorstyrd?

Att datorstyrd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder datorstyrd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av datorstyrd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: datorstyrd på Wikipedia

Du kan också söka efter datorstyrd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=datorstyrd