Vad rimmar på lira?

Lira är ordet vi vill hitta rim till.

Lira rimmar med följande 100 ord:

gira, fira, vira, tira, sira, Mira, bira, slira, naira, spira, skira, Spira, svira, glira, beira, plira, Elvira, tåbira, vevlira, madeira, Madeira, lempira, blåtira, bondlira, grålira, capoeira, ara, bra, dra, era, Era, yra, Vera, öra, sura, Zara, Tyra, ära, vara, Vara, syra, tara, åra, tura, tora, Tora, wara, irra, ivra, jura, kora, kura, lera, lura, lyra, mara, mera, Mora, mora, mura, myra, ngra, Nora, obra, para, pyra, Sara, arra, aura, bara, bura, dora, edra, ekra, Esra, fara, fora, fura, fyra, gera, gura, Hera, hora, hyra, Accra, agera, allra, ambra, andra, ankra, asbra, barra, bedra.

Vad är rim för lira?

Att lira rimmar med ett ord, som t.ex. gira, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder lira?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lira så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: lira på Wikipedia

Du kan också söka efter lira direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lira

Ord som liknar ordet lira:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 20 ord som på något sätt liknar ordet lira Här kommer de tio första: balearisk lira, bondlira, glira, glirande, glirandes, grålira, gulnäbbad lira, lirad, lirande och lirandes.Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord