Vad rimmar på läkarintyg?

Läkarintyg är ordet vi vill hitta rim till.

Läkarintyg rimmar med följande 63 ord:

läkarintyg


intyg, kapucintyg

sidentyg

ångfartyg, ballongfartyg, betyg, bomullstyg, bottenbetyg, containerfartyg, fanstyg, fartyg, flytetyg, fräsverktyg, fyrfartyg, handelsfartyg, hangarfartyg, hävtyg, hisstyg, inbrottsverktyg, krigsfartyg, kryssningsfartyg, lastfartyg, linnetyg, linnetyger, linnetyg, luftfartyg, örlogsfartyg, otyg, passagerarfartyg, rackartyg, sätta betyg, sattyg, segelfartyg, skolbetyg, skrivtyg, skrivverktyg, slutbetyg, snickarverktyg, specialverktyg, tankfartyg, tjänstgöringsbetyg, toppbetyg, trolltyg, tyg, verktyg

bambujordsmyg, bandad gärdsmyg, blyg, bombflyg, buskablyg, direktflyg, dryg, dumdryg, flyg, gärdsmyg, i smyg, linjeflyg, oblyg, passagerarflyg, praktblåsmyg, segelflyg, smyg, vintergärdsmyg

Vad är rim för läkarintyg?

Att läkarintyg rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder läkarintyg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av läkarintyg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: läkarintyg på Wikipedia

Du kan också söka efter läkarintyg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=läkarintyg