Vad rimmar på slutbetyg?

Slutbetyg är ordet vi vill hitta rim till.

Slutbetyg rimmar med följande 63 ord:

slutbetyg


betyg, bottenbetyg, sätta betyg, skolbetyg, tjänstgöringsbetyg, toppbetyg

flytetyg, linnetyg, linnetyger, linnetyg

ångfartyg, ballongfartyg, bomullstyg, containerfartyg, fanstyg, fartyg, fräsverktyg, fyrfartyg, handelsfartyg, hangarfartyg, hävtyg, hisstyg, inbrottsverktyg, intyg, kapucintyg, krigsfartyg, kryssningsfartyg, läkarintyg, lastfartyg, luftfartyg, örlogsfartyg, otyg, passagerarfartyg, rackartyg, sattyg, segelfartyg, sidentyg, skrivtyg, skrivverktyg, snickarverktyg, specialverktyg, tankfartyg, trolltyg, tyg, verktyg

bambujordsmyg, bandad gärdsmyg, blyg, bombflyg, buskablyg, direktflyg, dryg, dumdryg, flyg, gärdsmyg, i smyg, linjeflyg, oblyg, passagerarflyg, praktblåsmyg, segelflyg, smyg, vintergärdsmyg

Vad är rim för slutbetyg?

Att slutbetyg rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder slutbetyg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av slutbetyg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: slutbetyg på Wikipedia

Du kan också söka efter slutbetyg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=slutbetyg