Vad rimmar på fyra?

Fyra är ordet vi vill hitta rim till.

Fyra rimmar med följande 100 ord:

yra, Tyra, hyra, myra, pyra, lyra, syra, styra, ohyra, bedyra, avfyra, uthyra, myrsyra, kolsyra, jodsyra, magsyra, harsyra, avstyra, oxosyra, festyra, folsyra, borsyra, snöyra, gallsyra, feberyra, förhyra, fettsyra, oxalsyra, oljesyra, pissmyra, klorsyra, fördyra, etansyra, flygmyra, saltsyra, kromsyra, kinasyra, bromsyra, blåsyra, tjugofyra, genomsyra, metansyra, malonsyra, hexansyra, linolsyra, äventyra, titansyra, fumarsyra, akrylsyra, smörsyra, aminosyra, ettermyra, behensyra, butansyra, selensyra, decansyra, laurinsyra, sextiofyra, ättiksyra, äpplesyra, äppelsyra, maleinsyra, propansyra, pikrinsyra, mjölksyra, nittiofyra, perjodsyra, svavelsyra, åttiofyra, kaprinsyra, arbetsmyra, fosforsyra, fyrtiofyra, femtiofyra, glykolsyra, citronsyra, arakinsyra, adipinsyra, kapronsyra, bensoesyra, kaprylsyra, tellursyra, stearinsyra, sjuttiofyra, fjärrstyra, arseniksyra, propionsyra, perklorsyra, eikosansyra, abietinsyra, levulinsyra, isocyansyra, salicylsyra, volframsyra, antimonsyra, trettiofyra, nukleinsyra, valeriansyra, salpetersyra, abskisinsyra.

Vad är rim för fyra?

Att fyra rimmar med ett ord, som t.ex. yra, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder fyra?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fyra så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: fyra på Wikipedia

Du kan också söka efter fyra direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fyra

Ord som liknar ordet fyra:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 17 ord som på något sätt liknar ordet fyra Här kommer de tio första: åttiofyra, avfyra, avfyrad, avfyrande, avfyrandes, femtiofyra, fyra av, fyraårig, fyraåring och fyramånaders.Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord