Vad rimmar på fura?

Fura är ordet vi vill hitta rim till.

Fura rimmar med följande 100 ord:

tura, gura, kura, lura, mura, bura, sura, aura, jura, skura, Laura, tjura, klura, inmura, ashura, Madura, pleura, bandura, faktura, prokura, angostura, grundlura, kuckelura, bluffaktura, pappersfaktura, ara, bra, dra, era, Era, yra, Vera, öra, Zara, Tyra, ära, vara, Vara, syra, tara, åra, tira, tora, Tora, wara, vira, irra, ivra, kora, lera, lira, lyra, mara, mera, Mira, Mora, mora, myra, ngra, Nora, obra, para, pyra, Sara, sira, arra, bara, bira, dora, edra, ekra, Esra, fara, fira, fora, fyra, gera, gira, Hera, hora, hyra, Accra, agera, allra, ambra, andra, ankra, asbra, barra, bedra, beira.

Vad är rim för fura?

Att fura rimmar med ett ord, som t.ex. tura, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder fura?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fura så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: fura på Wikipedia

Du kan också söka efter fura direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fura

Ord som liknar ordet fura:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet fura: furage, furagera, furagerande, furagerandes och furan.Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord