Vad rimmar på företedd?

Företedd är ordet vi vill hitta rim till.

Företedd rimmar med följande 128 ord:

företedd


betedd

afsedd, ansedd, åsedd, avledd, avsedd, bandbredd, bedd, beledd, beredd, besedd, bortsedd, bredd, filterförsedd, föranledd, förberedd, förbisedd, förledd, försedd, förutsedd, frånsedd, geografisk bredd, handla oförberedd, härledd, inledd, insedd, kredd, ledd, oavsedd, oförberedd, oförutsedd, ombedd, oombedd, osedd, redd, sedd, skedd, svårbedd, svedd, tillbedd, tillgodosedd, tillredd, undanbedd, utbredd, utredd, utsedd, vägledd, välsedd, vilseledd

-dd, åbrodd, add, afskydd, äggsnodd, andfådd, andningsskydd, anförtrodd, ansiktsskydd, anträdd, antydd, aspludd, återfådd, återstådd, åtrådd, avklädd, avrådd, avskydd, avträdd, axelvadd, bädd, barkklädd, barnfödd, bebodd, beprydd, berodd, besådd, beskodd, beskydd, bestådd, beströdd, besydd, beträdd, betrodd, betvådd, bikiniklädd, bistådd, biträdd, bli rädd, blomprydd, bodd, böngrodd, brädd, brännvidd, brodd, brydd, burskydd, civilklädd, danskfödd, dd, dödfödd, dödsbädd, efterträdd, enfödd, ernådd, fadd, fastsydd, finklädd, finskfödd, flådd, flydd, född, förblödd, förebrådd, företrädd, förhydd, förklädd, förlängningssladd, förmådd, förödd, förrådd, försmådd, förstådd, förstfödd, förströdd, förutspådd, franskfödd, frånträdd

Vad är rim för företedd?

Att företedd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder företedd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av företedd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: företedd på Wikipedia

Du kan också söka efter företedd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=företedd