Vad rimmar på bandbredd?

Bandbredd är ordet vi vill hitta rim till.

Bandbredd rimmar med följande 128 ord:

bandbredd


bredd, geografisk bredd, utbredd

beredd, förberedd, handla oförberedd, kredd, oförberedd, redd, tillredd, utredd

afsedd, ansedd, åsedd, avledd, avsedd, bedd, beledd, besedd, betedd, bortsedd, filterförsedd, föranledd, förbisedd, företedd, förledd, försedd, förutsedd, frånsedd, härledd, inledd, insedd, ledd, oavsedd, oförutsedd, ombedd, oombedd, osedd, sedd, skedd, svårbedd, svedd, tillbedd, tillgodosedd, undanbedd, utsedd, vägledd, välsedd, vilseledd

-dd, åbrodd, add, afskydd, äggsnodd, andfådd, andningsskydd, anförtrodd, ansiktsskydd, anträdd, antydd, aspludd, återfådd, återstådd, åtrådd, avklädd, avrådd, avskydd, avträdd, axelvadd, bädd, barkklädd, barnfödd, bebodd, beprydd, berodd, besådd, beskodd, beskydd, bestådd, beströdd, besydd, beträdd, betrodd, betvådd, bikiniklädd, bistådd, biträdd, bli rädd, blomprydd, bodd, böngrodd, brädd, brännvidd, brodd, brydd, burskydd, civilklädd, danskfödd, dd, dödfödd, dödsbädd, efterträdd, enfödd, ernådd, fadd, fastsydd, finklädd, finskfödd, flådd, flydd, född, förblödd, förebrådd, företrädd, förhydd, förklädd, förlängningssladd, förmådd, förödd, förrådd, försmådd, förstådd, förstfödd, förströdd, förutspådd, franskfödd, frånträdd

Vad är rim för bandbredd?

Att bandbredd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bandbredd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bandbredd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bandbredd på Wikipedia

Du kan också söka efter bandbredd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bandbredd