Vad rimmar på absiderna?

Absiderna är ordet vi vill hitta rim till.

Absiderna rimmar med följande 2371 ord:

absiderna, accesstiderna, adenoiderna, aftonmåltiderna, akemeniderna, alkaloiderna, amiderna, androiderna, ankomsttiderna, ansökningstiderna, arbetstiderna, årshögtiderna, årstiderna, asteroiderna, avgångstiderna, barndomstiderna, befolkningspyramiderna, berylliumbromiderna, besökstiderna, betänketiderna, biociderna, blomstringstiderna, busstiderna, C-peptiderna, cyaniderna, dagtiderna, deltiderna, dioxiderna, dipeptiderna, disackariderna, diväteoxiderna, druiderna, efterkrigstiderna, egiderna, eldstriderna, ellipsoiderna, eumeniderna, exponeringstiderna, familjehögtiderna, fastetiderna, fatalietiderna, flextiderna, fluiderna, fluoriderna, flygtiderna, förkylningstiderna, forntiderna, fosfoglyceriderna, fosfolipiderna, framtiderna, fredstiderna, frihetstiderna, gatustriderna, genociderna, glacialtiderna, glanstiderna, glyceriderna, gruppoiderna, guiderna, halogeniderna, halveringstiderna, halvtiderna, heltiderna, herbiciderna, högtiderna, humanoiderna, hydroxiderna, individerna, inkubationstiderna, invaliderna, istiderna, jaguarcikliderna, järnoxiderna, karbiderna, karyatiderna, klagotiderna, kloriderna, koktiderna, kortikoiderna, kortikosteroiderna, krigstiderna, kromatiderna, kvällstiderna, kväveoxiderna, levnadstiderna, liderna, likviderna, lipiderna, livstiderna, löptiderna, lunchtiderna, måltiderna, metalloiderna, meteoroiderna, midsommartiderna, mineralkortikoiderna, monoglyceriderna, monoiderna, monosackariderna, mujahiderna, närstriderna, natriumhydroxiderna, nattetiderna, njurpyramiderna, nukleosiderna, nukleotiderna, nukliderna, offsiderna, ofikleiderna, ofredstiderna, oligopeptiderna, omloppstiderna, ooiderna, öppettiderna, ordstriderna, otiderna, outsiderna, övertiderna, oxiderna, paraboloiderna, parasitoiderna, peptiderna, peroxiderna, perseiderna, polynukleotiderna, polypeptiderna, polysackariderna, preskriptionstiderna, pyramiderna, raiderna, ramtiderna, reaktionstiderna, regeringstiderna, regntiderna, romboiderna, rumtiderna, rusningstiderna, sackariderna, samtiderna, sändningstiderna, sfäroiderna, shahiderna, sommartiderna, speltiderna, spermatiderna, steroiderna, stilguiderna, stopptiderna, storhetstiderna, studietiderna, sulfiderna, superoxiderna, svängningstiderna, sylfiderna, synapsiderna, systerkromatiderna, tiderna, torrtiderna, triglyceriderna, trisackariderna, tvättiderna, ungdomstiderna, uppladdningstiderna, uppsägningstiderna, urtiderna, väntetiderna, vårdtiderna, vintertiderna, viverriderna


ackoladerna, addenderna, administrationskostnaderna, adoptivfäderna, adressländerna, adressrymderna, afrikanderna, aftonrodnaderna, akacielunderna, äktenskapsskillnaderna, aktiefonderna, aktiemarknaderna, aldehyderna, alkalderna, alloderna, alternativkostnaderna, altituderna, älvstränderna, ambassaderna, ämbetsbröderna, ämnesraderna, amplituderna, analysmetoderna, änderna, anfäderna, anoderna, antagningsnämnderna, antipoderna, apelsinmarmeladerna, applåderna, aprikosmarmeladerna, aprilmånaderna, arabländerna, arbetarbostäderna, arbetsmarknaderna, arkaderna, ärkefienderna, åsiktsfränderna, astrilderna, åtbörderna, återstoderna, återuppbyggnaderna, återvändsgränderna, åtgärderna, attituderna, attityderna, augustimånaderna, avbilderna, avfärderna, avfolkningsbygderna, avgälderna, avgrunderna, avsaknaderna, badstränderna, båglängderna, bågsekunderna, bakgränderna, bakgrunderna, bakgrundsbilderna, balladerna, ballongfärderna, balustraderna, bandbredderna, bårderna, barnkläderna, barrikaderna, bastarderna, bastonaderna, båtmotorstölderna, beklädnaderna, bergänderna, berggrunderna, besparingsåtgärderna, beväpnad till tänderna, bevekelsegrunderna, biblioteksbyggnaderna, bifloderna, biktfäderna, bilbränderna, bilderna, bildmängderna, bilfärderna, biljarderna, bilstölderna, bilverkstäderna, bipoderna, bisamänderna, bita ihop tänderna, bitmappsbilderna, björnbärsmarmeladerna, blandaroktoderna, bläsänderna, bli varm i kläderna, blockaderna, blodsbröderna, blomkålssalladerna, blomstermånaderna, boendekostnaderna, bokfloderna, bölderna, bombarderna, bonaderna, bönderna, bondmarknaderna, boskapsinhägnaderna, boskapsstölderna, boskillnaderna, bostäderna, boulevarderna, brädorna, bräderna, bragderna, bränderna, brännvidderna, bravaderna, bredderna, breddgraderna, brisaderna, bröderna, brokaderna, brugderna, brukningsmetoderna, brunänderna, brygderna, bulnaderna, bussbränderna, bussfärderna, bygderna, byggnaderna, byggnadsnämnderna, Cauchyföljderna, cellvävnaderna, charaderna, chateaubrianderna, chokladerna, Christmånaderna, citronmarmeladerna, cykelstölderna, cykelverkstäderna, dälderna, dambönderna, damkläderna, de sju dödssynderna, decembermånaderna, definitionsmängderna, dekaderna, delmängderna, delstatshuvudstäderna, demimonderna, detaljbilderna, detektorraderna, diabilderna, dioderna, diodraderna, DIP-lederna, dividenderna, dödssynderna, doktoranderna, domstolsbyggnaderna, drabantstäderna, dreyfusarderna, drottningbönderna, dryaderna, dubbelbönderna, dugnaderna, dyaderna, dygderna, dynamitarderna, ederna, ekonomibyggnaderna, eldstäderna, elektroderna, elmopederna, engångskostnaderna, ensamraderna, entreprenaderna, episoderna, epitelvävnaderna, epoderna, eskapaderna, esplanaderna, estraderna, etyderna, EU-länderna, EU-mopederna, euroländerna, examinanderna, exportmarknaderna, fabriksbyggnaderna, fäderna, fäladerna, fallhöjderna, fanfaronaderna, farbröderna, färderna, farfäderna, farfarsfäderna, farlederna, fasaderna, faxkoderna, februarimånaderna, fejderna, fettvävnaderna, fienderna, fikastunderna, fikonmarmeladerna, fixeringsbilderna, flaggparaderna, flakmopederna, flerfalderna, floderna, flodstränderna, flottlederna, folkmängderna, fonderna, förbifartslederna, förbundsländerna, förebilderna, förfäderna, förgrunderna, förhårdnaderna, förklädnaderna, förrådsbyggnaderna, fotbeklädnaderna, fotlederna, foularderna, frågestunderna, fraktkostnaderna, framtänderna, fränderna, frederna, fribönderna, fristäderna, fröjderna, frostmängderna, fruktsalladerna, fyllnaderna, gaillarderna, gälderna, galjonsbilderna, gallionsbilderna, gammelfarbröderna, gammelfarfäderna, gammelmorfäderna, gångjärnslederna, gånglederna, ganymederna, garderna, gejderna, generationsskillnaderna, geparderna, girlanderna, glesbygderna, glidlederna, glöderna, gnugga händerna, göjemånaderna, gonaderna, gondolfärderna, gourmanderna, graderna, grafitanoderna, gränderna, grannländerna, gräsänderna, gräsmånaderna, grässtränderna, gravänderna, grisbönderna, grundmängderna, gruppbilderna, gryningsräderna, gudfäderna, guldsmederna, hägnaderna, hallonmarmeladerna, halvbröderna, hamnstäderna, handelsstäderna, händerna, handlederna, hansestäderna, hårdhetsgraderna, härnaderna, härolderna, havremopederna, havsstränderna, heltalsföljderna, hembygderna, hemländerna, hemslöjderna, hemstäderna, hemsynderna, heptoderna, hexoderna, hillebarderna, hirderna, högerhänderna, högländerna, höjdskillnaderna, hömånaderna, horderna, hörntänderna, höstglöderna, höstkläderna, höstmånaderna, hotellbyggnaderna, huggtänderna, hundpromenaderna, husbönderna, husfasaderna, hushållningsgraderna, huvudbonaderna, huvudbyggnaderna, huvudhänderna, huvudlederna, huvudstäderna, i-länderna, industribyggnaderna, industristäderna, ingefärsmarmeladerna, inkrustationsfasaderna, innebörderna, innerstäderna, integranderna, interfalangeallederna, intraprenaderna, irrbilderna, irrfärderna, jeremiaderna, jordafärderna, jordgubbsmarmeladerna, juliamängderna, julimånaderna, julmånaderna, jungfrufärderna, junimånaderna, kåkstäderna, kalendermånaderna, kålsalladerna, kameloparderna, kanonaderna, kantbönderna, käringtänderna, kärringtänderna, kaskaderna, katoderna, kavalkaderna, kilosekunderna, kinderna, kiwimarmeladerna, klädnaderna, klenoderna, klensmederna, knälederna, knivsmederna, knoglederna, koderna, kokarderna, köldmängderna, kolonnaderna, kommoderna, kommunarderna, kommunikationslederna, komplementmängderna, koncentrationsskillnaderna, konfirmanderna, kontorsbyggnaderna, köpenickiaderna, körsbärsmarmeladerna, korunderna, kostnaderna, krevaderna, krusbärsmarmeladerna, krustaderna, kullederna, kulturnämnderna, kunderna, kungsbönderna, kurderna, kurvlängderna, kuststäderna, kvadriljarderna, kvadrupelbönderna, kvällspromenaderna, kvällsvarderna, kvarstaderna, kvedarna, kvederna, kvintiljarderna, kvittenmarmeladerna, kyrkbyggnaderna, kyrkobyggnaderna, kyrkofasaderna, ladderna, lägenhetsbränderna, lagerbyggnaderna, lågländerna, länderna, landsbygderna, landsfäderna, landskoderna, längderna, långpromenaderna, läsa mellan raderna, låssmederna, latituderna, lättnaderna, ledderna, legenderna, lejparderna, lemonaderna, leoparderna, levnaderna, levnadsstandarderna, liganderna, livslängderna, ljussekunderna, logopederna, longituderna, löparbönderna, loppmarknaderna, lorderna, lösningsmängderna, lösvaderna, lövmånaderna, lövmarknaderna, ludnaderna, lunderna, lydnaderna, lysdioderna, maderna, magasinsbyggnaderna, magnituderna, majmånaderna, målmängderna, målskillnaderna, månaderna, manänderna, mandarinänderna, mandatperioderna, månfärderna, mangårdsbyggnaderna, mängderna, mångfalderna, mankhöjderna, mansarderna, månskensbönderna, mantalslängderna, märgränderna, marinaderna, marknaderna, marmeladerna, marsmånaderna, maskeraderna, MCP-lederna, Medelhavsländerna, medellivslängderna, medlemsländerna, megastäderna, mellan raderna, mellanhänderna, mellanlederna, melleränderna, menaderna, menederna, meningsfränderna, metoderna, midsommarmånaderna, mikrosekunderna, miljarderna, miljonstäderna, mingelbilderna, minnesstunderna, minuenderna, minusgraderna, mjölktänderna, moderländerna, moderna, monaderna, monopoderna, mopederna, morbröderna, mordbränderna, morfäderna, morgonpromenaderna, morgonrodnaderna, morgonstunderna, morotsmarmeladerna, morronstunderna, motortrafiklederna, Muhammedbilderna, multiplikanderna, museibyggnaderna, muskelvävnaderna, mynderna, myriaderna, myskänderna, nåderna, najaderna, nakenbilderna, namnlederna, namnrymderna, närbilderna, nattvarderna, Nederländerna, nejderna, nidbilderna, noderna, nomaderna, novembermånaderna, nyponmarmeladerna, obygderna, odalbönderna, offeranoderna, oktobermånaderna, olydnaderna, olympiaderna, ombyggnaderna, omkostnaderna, omnejderna, omoderna, omslagsbilderna, omvårdnaderna, operanderna, opportunitetskostnaderna, ordfejderna, ordföljderna, ordningsföljderna, oreaderna, ortnamnsefterlederna, ortopederna, osederna, oskulderna, ottevarderna, ouderna, övergångsperioderna, overheaderna, övertänderna, påföljderna, pagoderna, palissaderna, panellängderna, parallellepipederna, pärlraderna, pastasalladerna, pennfejderna, pentoderna, perioderna, persikomarmeladerna, personalbostäderna, petroleumstäderna, pilgrimsfärderna, PIN-koderna, pinkoderna, PIP-lederna, pizzasalladerna, plafonderna, plägsederna, plattityderna, Plejaderna, plommonmarmeladerna, plusgraderna, pokerhänderna, pomängderna, porrbilderna, portkoderna, postorderna, potatissalladerna, potensmängderna, präriebränderna, pratstunderna, predikatsfyllnaderna, preliminärfrederna, prideparaderna, promenaderna, promovenderna, prydnaderna, pysselstunderna, rabarbermarmeladerna, räckvidderna, raderna, raffinaderna, räksalladerna, rånarhänderna, ränderna, rapsoderna, refraktärperioderna, regnperioderna, reprimanderna, resekostnaderna, residensstäderna, reskostnaderna, riksklenoderna, ringänderna, ringlederna, robinsonaderna, rockaderna, ronderna, röntgenbilderna, rörelsemängderna, roständerna, röstlängderna, rötmånaderna, rouladerna, ruladerna, rulladerna, runraderna, ryggraderna, rymderna, rymdfärderna, rymdsonderna, sagoländerna, sågtänderna, säkerhetsåtgärderna, salladerna, salvadoriänderna, samlarbilderna, samlevnaderna, sammälderna, samojederna, sandstränderna, sängkläderna, sarderna, satellitstäderna, sauropoderna, sederna, sefarderna, sejderna, sekonderna, sekunderna, separatfrederna, septembermånaderna, serenaderna, sextiljarderna, sillsalladerna, sinnebilderna, själafröjderna, själsfränderna, sjöstränderna, skalderna, Skanderna, skapnaderna, skärmbilderna, skedänderna, skepnaderna, skillnaderna, skogsbärsmarmeladerna, skogsbränderna, skolbyggnaderna, skördemånaderna, skötesynderna, skottmånaderna, skrivbordsbakgrunderna, skulderhöjderna, skulderna, skyddsåtgärderna, slädfärderna, slaktmånaderna, slöjderna, slutåtgärderna, slutpentoderna, slutraderna, slutsekunderna, småbilderna, småbönderna, småbröderna, lillebröderna, smaragderna, småstäderna, smederna, smekmånaderna, snäckfärderna, snatteränderna, snöleoparderna, socialnämnderna, solderna, sommarmånaderna, sömnaderna, sonderna, sovstäderna, spaderna, spånaderna, spännvidderna, spårvidderna, spegelbilderna, spelskulderna, språkkoderna, springarbönderna, städerna, stadsbilderna, stadsbyggnaderna, stadsdelsnämnderna, stallbröderna, stamfränderna, stamkunderna, standarderna, standardspårvidderna, statsskulderna, stillbilderna, stjärnbilderna, stjärtänderna, stödåtgärderna, stoderna, stödjevävnaderna, stölderna, storbönderna, storbränderna, storebröderna, stormarknaderna, stormfloderna, storstäderna, strålängderna, stränderna, streckkoderna, stridsåtgärderna, stridsländerna, strömänderna, studieskulderna, stunderna, styvbröderna, styvfäderna, subtrahenderna, summanderna, surfbrädorna, surfbräderna, svärfäderna, svårighetsgraderna, svartänderna, svartvinbärsmarmeladerna, svenskbygderna, svullnaderna, syndafloderna, synderna, synoderna, synoviallederna, takbeklädnaderna, takhöjderna, talföljderna, tänderna, taxeringslängderna, tegelbyggnaderna, tegelfasaderna, tenniskläderna, tentanderna, tetroderna, tidegärderna, tidenderna, tidrymderna, tidsperioderna, tidsrymderna, tilläggsdividenderna, tillväxtländerna, tillverkningsländerna, tipspromenaderna, tiraderna, tjänstebostäderna, tomatmarmeladerna, tonhöjderna, tonskillnaderna, toppbränderna, tornbönderna, torpederna, torrperioderna, torsmånaderna, traderna, trafiklederna, tragöderna, trånaderna, trebarnsfäderna, trenderna, triaderna, tribaderna, triljarderna, trioderna, tripoderna, trippelbönderna, trohetsederna, tronföljderna, trosfränderna, tryckskillnaderna, turistländerna, tusenbröderna, tvåbarnsfäderna, tvåflodsländerna, typgraderna, tystnaderna, u-länderna, ugglemånaderna, undervisningsmetoderna, undfägnaderna, universitetsbyggnaderna, universitetstäderna, uppbörderna, uppbyggnaderna, urbilderna, urkunderna, urnlunderna, ursprungsländerna, utbyggnaderna, utfyllnaderna, utklädnaderna, utskylderna, utvecklingsländerna, våderna, vagabonderna, våglängderna, vägvisarländerna, vallfärderna, vålnaderna, valutakoderna, vandringslederna, vänsterhänderna, varbölderna, värbröderna, värdegrunderna, värdemängderna, varderna, vårdnaderna, värdstäderna, vårfloderna, vårkläderna, världsbilderna, världsrymderna, varm i kläderna, vattenhöjderna, vävnaderna, växtföljderna, velocipederna, verkningsgraderna, verkstäderna, versraderna, vidderna, vildänderna, villabränderna, vintergraderna, vintermånaderna

40-årskriserna, A-aktierna, A-skatterna, A-traktorerna, abacuserna, abakuserna, abbéerna, abborrfiléerna, abbreviationerna, abbreviatorerna, abbreviaturerna, abc-böckerna, ABC-staterna, abchazierna, abderiterna, abdikationerna, abduktorerna, aberrationerna, abessinierna, abessiverna, abiliteterna, abiogeneserna, abiturienterna, abiturientklasserna, abjurationerna, ablationerna, ablativändelserna, ablativerna, ablutionerna, ablutofobierna, abnormiteterna, abolitionerna, abolitionismerna, abolitionisterna, abonnemangsavgifterna, abonnemangsbiljetterna, abonnemangskonserterna, abonnemangspriserna, abonnenterna, aboriginerna, aborterna, abortörerna, abrasionerna, abrasionsbranterna, abrovinkerna, abrovinscherna, abscesserna, absenserna, absinterna, absintfontänerna, absolutionerna, absolutismerna, absolutisterna, absorbatorerna, absorbenterna, absorptionerna, absorptionsfaktorerna, absorptionslinjerna, abstinenserna, abstraktionerna, absurditeterna, abundanserna, accelerationerna, acceleratorerna, accenterna, acceptanserna, acceptanterna, accepterna, accesserna, accessionerna, accessionskatalogerna, accessoarerna, accidenserna, accidenstryckerierna, acciserna, acetaterna, acetonerna, acetylenerna, acetylerna, acetylkolinreceptorerna, aciditeterna, acklamationerna, ackommodationerna, ackompanjatörerna, ackompanjatriserna, ackordlönerna, ackumulationerna, ackumulatorerna, ackusativändelserna, ackusativerna, ackusativformerna, ackuschörerna, ackvisitionerna, ackvisitörerna, actionfilmerna, adamskostymerna, adaptationerna, adaptionerna, additionerna, ädelgaserna, ädelmetallerna, adelsdamerna, adelsfamiljerna, adelsprivilegierna, adeniterna, adenohypofyserna, adepterna, adessiverna, adipocyterna, adjektivformerna, adjointerna, adjunkterna, adjutanterna, adminerna, administrationerna, administratörerna, admiratörerna, admittanserna, admonitionerna, adolescenserna, adoptanterna, adoptionerna, adoptivfamiljerna, adoptivsönerna, adoratörerna, adpertinenserna, adpositionerna, adressanterna, adressaterna, adressböckerna, adresserna, adressikonerna, adsorptionerna, adventisterna, adverbformerna, adverserna, advokatbyråerna, advokaterna, advokatyrerna, adygéerna, adzjarerna, adzjarierna, aerodromerna, aerofobierna, aeroliterna, aeronauterna, aerosolerna, aerostaterna, afarerna, afatikerna, affärerna, affärsjuristerna, affärskontakterna, affärslokalerna, affärspartnerna, affärsresenärerna, affärstransaktionerna, affärsvännerna, affektationerna, affekterna, affektionerna, affiniteterna, affirmationerna, affischerna, affischörerna, afghanerna, afghankaraganerna, afgifterna, aforismerna, aforistikerna, afrikanerna, afroamerikanerna, afrokubanerna, aftonbönerna, aftongudstjänsterna, agaperna, ägarlägenheterna, agaterna, agaverna, agenserna, agenterna, agenturerna, äggcellerna, äggisolatorerna, äggkartongerna, äggledarinflammationerna, agglomerationerna, agglutinationerna, äggrätterna, aggregationerna, aggregationsfaserna, aggregationsformerna, aggressionerna, aggressorerna, agitationerna, agitatorerna, agnaterna, agnostikerna, agonisterna, agrafferna, ägretterna, agrologerna, agronomerna, agutierna, aha-upplevelserna, aidatrumpeterna, aidspatienterna, ailurofobierna, airerna, akademierna, akademikerna, akademiledamoterna, akademisterna, akanterna, åkattraktionerna, åkerarealerna, åkerförgätmigejerna, åkerierna, akribierna, akrobaterna, akrofobierna, akronymerna, akrosomerna, akrylfärgerna, äktenskapsannonserna, äktenskapssynerna, akterna, aktiekurserna, aktiemajoriteterna, aktieportföljerna, aktierna, aktionärerna, aktionerna, aktionsplanerna, aktionspotentialerna, aktionsradierna, aktiveringsenergierna, aktiveringsinspektörerna, aktivisterna, aktiviteterna, aktorerna, aktriserna, aktualiteterna, aktuarierna, åkturerna, akustikerna, akutfasproteinerna, akvamarinerna, akvarellerna, akvarellfärgerna, akvarellisterna, akvarierna, akvarieväxterna, akvaristerna, akvaterrarierna, akvatinterna, akvedukterna, aladåberna, ålandsrötterna, alanerna, alanterna, alarmisterna, alaskierna, albanerna, albaneserna, albatrosserna, albinerna, albiterna, albuminerna, aldehydgrupperna, åldersgränserna, åldersgrupperna, ålderspensionärerna, ålderspresidenterna, aldohexoserna, alektopaterna, alerna, alexandrinerna, alexandriterna, alexierna, alfacellerna, alferna, alfonserna, algebraikerna, algerierna, algerna, älgjakterna, älgkebaberna, algofobierna, algoritmerna, alienationerna, alkalierna, alkalimetallerna, alkanerna, alkemisterna, alkenerna, alkoholdryckerna, alkoholerna, alkoholhalterna, alkoholisterna, alkoholskatterna, alkoläskerna, alkoverna, alkynerna, allativerna, alléerna, allegorierna, allelerna, allemansrätterna, allergenerna, allergierna, allergikerna, allergologerna, allergologierna, allianserna, alligatorerna, allitterationerna, allofonerna, allograferna, allomorferna, allongeperukerna, allopaterna, allotroperna, allsångerna, allströmsapparaterna, allusionerna, alluvierna, allvågsapparaterna, alperna, alpinisterna, älsklingsrätterna, altajkaraganerna, altanerna, altbasunerna, alterationerna, altfiolerna, altflöjterna, altklarinetterna, altoboerna, altruisterna, altviolinerna, aluminiumatomerna, aluminiumfolierna, aluminiumkastrullerna, alumnerna, alvarmalörterna, alveolarerna, alveolerna, alveolmakrofagerna, alverna, älvsallaterna, amakrincellerna, amanuenserna, amaranterna, amarantväxterna, amasonerna, amatörerna, amatörfotograferna, amatriserna, amazontinamoerna, ambassadörerna, ambiguiteterna, ambitionerna, ambulanserna, amerikanerna, ametisterna, amfibierna, amfolyterna, aminerna, åminnelserna, amiralerna, ammoniterna, ammoniumjonerna, ammunitionerna, amnestierna, amoraliteterna, amorinerna, amortissemangerna, amortissementerna, ampallangerna, amplifikationerna, ampullerna, amputationerna, amuletterna, amylaserna, anaforerna, anakoluterna, anakoreterna, anakronismerna, analfabeterna, analogierna, analyserna, analytikerna, anamneserna, ananaserna, ananasen, ananasfrukterna, ananasjuicerna, ananassorbeterna, anapesterna, anarkierna, anarkismerna, anarkisterna, anarkokapitalisterna, anatomerna, anatomierna, andakterna, andalusierna, ändalykterna, andedräkterna, ändelserna, ändhållplatserna, andjakterna, andligheterna, andningsbronkiolerna, andningsfrekvenserna, andningsmusklerna, andningssvårigheterna, andorranerna, andraårsstudenterna, andragradsekvationerna, andrahandsbutikerna, andrahandsinformationerna, andraplatserna, andrepiloterna, androfobierna, androgenerna, androgenreceptorerna, andrologerna, andropodierna, ändstationerna, anekdoterna, anemierna, anemonerna, anestesierna, anfallszonerna, anfangerna, anförvanterna, ångdrifterna, angelägenheterna, angiospermerna, angivelserna, angiverierna, angläserna, anglicismerna, anglisterna, anglofilerna, ångmaskinerna, angolanerna, angorakatterna, ängshaverrötterna, ängskovallerna, ångturbinerna, anguillanerna, anhalterna, animationerna, animatörerna, anjonerna, anklagelserna, anklangerna, ankomsterna, ankylosaurierna, anläggningsmaskinerna, annektionerna, annexionerna, annonserna, annonsörerna, annorlundaheterna, annotationerna, annuellerna, annuiteterna, anomalierna, anomierna, anoplosaurierna, anorakerna, anorektikerna, anoxierna, anparterna, ansatserna, ansiktsfärgerna, ansiktsmaskerna, anskaffningsprisen, anskaffningspriserna, anskrämligheterna, ansökningsblanketterna, anställningsintervjuerna, anstalterna, antagonisterna, anteckningsböckerna, antennerna, antependierna, anticyklonerna, antifonerna, antifonierna, antigendeterminanterna, antigenerna, antigenpresentationerna, antiguanerna, antiklerikalerna, antikvarierna, antikviteterna, antikvitetsaffärerna, antiloperna, antimakasserna, antimilitaristerna, antinomierna, antioxidanterna, antipatierna, antiportörerna, antirasisterna, antisemiterna, antiteserna, antitoxinerna, antivivisektionisterna, antologierna, antonymerna, antropofagerna, antropologerna, antroponymerna, användardokumentationerna, användarprofilerna, användbarheterna, aoristerna, aparterna, apatiterna, apatosaurierna, apelsindryckerna, apelsinerna, apelsinglasserna, apelsinjuicerna, apelsinkrämerna, apelsinsafterna, apelsinsorbeterna, aperitiferna, apertiferna, apkonsterna, apokalypserna, apokryferna, apolipoproteinerna, apologierna, apomikterna, apoplexierna, apostaterna, apostroferna, apoteoserna, apparanserna, apparaterna, apparaturerna, apparitionerna, äppeljuicerna, äppelkompotterna, appellationerna, appellativerna, appellerna, äppelpajerna, äppelsafterna, appendiciterna, äpplekrämerna, applikationerna, applikaturerna, appositionerna, appreturerna, appretyrerna, approximanterna, approximationerna, aprikoserna, aprikoskompotterna, aprikoskrämerna, apropåna, apropåerna, araberna, arabeskerna, arabesquerna, araknofobierna, arberesjerna, arbetarklasserna, arbetarpartierna, arbetarrörelserna, arbetsgemenskaperna, arbetsgivaravgifterna, arbetsgrupperna, arbetsintervjuerna, arbetskamraterna, arbetskrafterna, arbetslokalerna, arbetsmiljöerna, arbetsnarkomanerna, arbetsplatserna, arbetsprojektorerna, arbetsrätterna, arbetssituationerna, arbetsskickligheterna, arbetsstationerna, arbetsuppgifterna, arboristerna, arbuserna, ardennerna, areaenheterna, arealerna, areolerna, areopagerna, argentinosaurierna, argonauterna, argumentationerna, aristokraterna, arkaismerna, ärkenötterna, arkeologerna, ärkerivalerna, arketyperna, arkiatrerna, arkipelagerna, arkitekterna, arkitekturerna, arkitraverna, arkivarierna, arkosaurierna, armagnacerna, armaturerna, armbågsnerverna, arméerna, armenierna, armmusklerna, aromaterna, aromerna, arrangörerna, arrendatorerna, arrestanterna, arresterna, årsberättelserna, årsböckerna, arsenalerna, årsinkomsterna, årskurserna, årslönerna, årsmedeltemperaturerna, årsskrifterna, artärerna, artärinflammationerna, artefakterna, arteriolerna, arterioskleroserna, arteriterna, arterna, artigheterna, artighetsfraserna, artikulationerna, artilleriprojektilerna, artilleristerna, artisterna, artriterna, artroserna, ärtväxterna, arvaniterna, arvmonarkierna, arvodisterna, arvskatterna, arvslotterna, arvsskatterna, arytmierna, asfalterna, ashkenazerna, asiaterna, åsikterna, asjetterna, asketerna, askorbaterna, aspekterna, aspiranterna, aspirationerna, aspirationspneumonierna, aspirintabletterna, assameserna, assammakakerna, assegajerna, assembléerna, assessorerna, assietterna, assimilationerna, assistanserna, assistenterna, assisterna, associationerna, assonanserna, assuranserna, assuranspoliserna, astenosfärerna, asteriskerna, astigmatikerna, astmatikerna, astrakanerna, astrobiologerna, astrocyterna, astrofysikerna, astrologerna, astronauterna, astronomerna, asylerna, asyndeserna, åtalspunkterna, atavismerna, ateisterna, ateljéerna, ateniennerna, återkomsterna, återstarterna, återvinningscentralerna, återvinningsstationerna, atlantpetrellerna, atlaserna, atleterna, atmosfärerna, atollerna, atollierna, atombomberna, atomerna, atomgrupperna, atomkrafterna, atrierna, atrofierna, att-satserna, attachéerna, attackerna, attentatorerna, attentionerna, ätterna, attesterna, åttiotalisterna, attiraljerna, åttondedelsfinalerna, åttondelsfinalerna, åttondelsfyrkanterna, åttondelsnoterna, attraktionerna, attraktionskrafterna, attrapperna, auberginerna, audienserna, audiofilerna, audionomerna, auditörerna, auditorierna, augurerna, auktionerna, auktorerna, auktorisationerna, auktoriteterna, auktorsnamnerna, auskultanterna, auskultationerna, austeniterna, australierna, autisterna, autoantonymerna, autobiograferna, autobiografierna, autodaféerna, autodidakterna, autofobierna, autofonerna, autograferna, autokraterna, autokratierna, automaterna, automobilerna, automorfierna, automorfismerna, autonomierna, autopiloterna, autostarterna, autotyperna, autotypierna, avanserna, avantscenerna, avarterna, avatarerna, avbönerna, avdelningscheferna, avecerna, äventyrsromanerna, avenyerna, averserna, aversionerna, avfarterna, avgångsklasserna, avgaserna, avgifterna, aviatörerna, avierna, avinstallationerna, aviserna, avisoleringstängerna, avkrypteringsalgoritmerna, avmattningsfaserna, avogheterna, avrättningsplatserna, avrättsplatserna, avsatserna, avsidesreplikerna, avsikterna, avskedsfesterna, avskrifterna, avslutningsfraserna, avståndskrafterna, avstjälpningsplatserna, avtalsrörelserna, avvägningsstängerna, avvikelserna, axeldistanserna, axelmusklerna, axillerna, axonerna, azerbajdzjanerna, azererna, azerierna, azimuterna, Azorerna, azorierna, aztekerna, B-aktierna, B-cellerna, B-cellsreceptorerna, B-lymfocyterna, B-vitaminerna, babianerna, bábíerna, babylonierna, babysitterna, babsittrerna, bacillerna, bacilluskerna, backanalerna, backanterna, backförgätmigejerna, backstegstangenterna, backuperna, badbassängerna, badbomberna, baddräkterna, badgästerna, badhytterna, badkarskanterna, badleksakerna, badorterna, badplatserna, badsalterna, badsvennerna, badvakterna, bägarcellerna, bagatellerna, bagerierna, bagetterna, baggbölerierna, bågminuterna, baguetterna, bahá'íerna, bahamanerna, bahytterna, baisserna, bajadärerna, bajonetterna, bakåtspridningskoefficienterna, bakåtvolterna, bakboetterna, bakelserna, bakfötterna, bakgrundsfärgerna, baklängeskonstruktionerna, bakloberna, bakom kulisserna, bakparterna, bakteriekolonierna, bakteriekulturerna, bakteriemierna, bakterierna, bakteriologerna, balanserna, baldakinerna, baldejterna, Balearerna, balerna, balettcheferna, balettdansörerna, balettdansöserna, baletterna, balettgrupperna, balettkårerna, balettklasserna, balettkompanierna, balineserna, baljväxterna, balkangemsrötterna, balkongerna, ballongerna, balneologerna, balterna, balucherna, balunserna, bambarajordnötterna, bambatanterna, bambupapegojamadinerna, bananerna, banankartongerna, bananrepublikerna, bandagisterna, banderollerna, banditerna, bandoneonerna, bandylandskamperna, banerna, bangladeshierna, bankböckerna, bankerna, banketterna, bankirerna, bankningsteknikerna, bankoktrojerna, bankomaterna, bankörerna, bankruttörerna, banmotorerna, bantuerna, banvakterna, baobaberna, baptisterierna, baptisterna, barackerna

-metrarna, 10-kronorna, 10-öringarna, 100-lapparna, 1000-lapparna, 150-grammarna, 1800-talsgårdarna, 1:orna, 20-kronorssedlarna, 20-lapparna, 200-grammarna, 25-öringarna, 3D-skrivarna, 5-kronorna, 50-öringarna, 90-grammarna, a-kasseersättningarna, a-kassorna, A-lagarna, åarna, abayorna, abbedissorna, abborrarna, abborresopporna, abborrnatarna, abborrpinnarna, abbotarna, abbrevieringarna, abchaziskorna, abdikeringarna, abekattarna, abessinskorna, Åboborna, abonnemangsdagarna, abonnemangsföreställningarna, åborna, abortlagstiftningarna, absintskedarna, abskissorna, absorptionsytorna, abstraheringarna, ac-förkylningarna, acaciorna, accelerometrarna, accentueringarna, ackjorna, acklimatiseringarna, ackommodationsförmågorna, ackommodationsväxlarna, ackommoderingarna, ackrediteringarna, ackumuleringarna, ackusörskorna, adaptrarna, adderarna, ädelgranarna, ädellövskogarna, ädelostarna, adelskalendrarna, ädelstenarna, adelstitlarna, åderhinnorna, åderlåtningarna, åderpålarna, adertonåringarna, adertondedelarna, adertondelarna, adjektivböjningarna, adjektivsjukorna, adonisarna, adoptivdöttrarna, adoptivföräldrarna, adoptivmödrarna, adoptivpapporna, ådorna, adrenalinkickarna, adressändringarna, adressbussarna, adresseringarna, adresslistorna, ådrorna, adventskalendrarna, adventsljusstakarna, adventsstakarna, adventsstjärna, adventsstjärnorna, adverbavledningarna, aerosolförpackningarna, affärsgatorna, affärsinnehavarna, affärskvinnorna, affärsresorna, affischeringarna, affischpelarna, affrikatorna, afghanhundarna, afghanskorna, afrikanskorna, aftnarna, aftonfalkarna, aftonklänningarna, aftonskolorna, aftonstjärna, aftonstjärnorna, agamihägrarna, ägarinnorna, ägarna, agendorna, äggdelarna, äggklockorna, äggkokarna, äggkopparna, äggkorgarna, äggläggande tandkarparna, äggläggningarna, äggledarna, ägglossningarna, äggmackorna, äggmökarna, äggpannkakorna, äggplantorna, äggrörorna, äggskivarna, äggsnoddarna, äggstockarna, äggstockscancrarna, äggulorna, äggvitorna, ägodelarna, ägretthägrarna, åhörarna, airbagarna, ajourförarna, akaciorna, akantusarna, åkarebrasorna, åkarna, åkerfibblorna, åkerfräknarna, åkerhönorna, åkerhumlorna, åkerjordarna, åkerkårlarna, åkerkullorna, åkerlapparna, åkermolkarna, åkersnylthumlorna, åkersorkarna, åkertistlarna, akilleshälarna, akillessenorna, åklagarna, aklejorna, åkningarna, åkommorna, åkrarna, äkta makorna, aktersnurrorna, akterspeglarna, akterstävarna, aktieägarna, aktiespararna, aktieutdelningarna, aktiveringarna, aktivitetsledarna, aktivsidorna, aktrarna, aktualiseringarna, akutmottagningarna, akutvårdsbilarna, akvarellmålarna, akvarellmålningarna, akvariefiskarna, åländskorna, ålänningarna, alarmanordningarna, alarna, albanienresorna, albanskorna, albiziorna, alborna, åldrarna, åldringarna, aleutiskorna, alfåglarna, alfahannarna, alfahelixarna, alfahonorna, alfalforna, alfastrålarna, älfdalingarna, alförrädarna, älfvarna, älgarna, algebrorna, algeriskorna, älgflugorna, älgkalvarna, älgkorna, älgkramarna, älgstekarna, älgtjurarna, alieneringarna, alikorna, alikvotstämmorna, alingsåsarna, Alingsåsborna, alkekungarna, alkisarna, ålkistorna, alkoholstyrkorna, alkorna, alkottarna, allätarna, allfarvägarna, ällingarna, allmänläkarna, allmänningarna, allmogestilarna, allmosorna, allokeringarna, allorna, allsvenskorna, alluvialbildningarna, allvetarna, almanackorna, almarna, almskogarna, alnarna, alpackorna, alpdraborna, alphumlorna, alpjärnsparvarna, alpkajorna, alpkråkorna, alprosorna, alpseglarna, alpsockblommorna, alrunorna, alsassarna, älskarinnorna, älskarna, älsklingarna, alskogarna, ålsopporna, altarna, altarskrankarna, altartavlorna, aluminiumbåtarna, aluminiumburkarna, aluminiumfälgarna, aluminiumgrytorna, aluminiumlegeringarna, alunskiffrarna, alvargräshopporna, älvarna, älvbroarna, älvdalingarna, älvkvarnarna, älvmynningarna, älvorna, älvsikarna, åmarna, amaryllisarna, amatörboxarna, ambulansförarna, ambulanshelikoptrarna, ambulanskvinnorna, Amerikakoffertarna, amerikanarna, amerikaniseringarna, Amerikanska Jungfruöarna, amerikanskorna, amfiteatrarna, amfororna, aminosyrakedjorna, aminosyrorna, ammisarna, ammorna, ämneslärarna, ämnesomsättningarna, amningarna, amöborna, amorbågarna, amorteringarna, amperemätarna, amperemetrarna, amperetimmarna, amsagorna, amurfalkarna, amurtigrarna, amurtrastarna, anakondorna, analgetikorna, analogibildningarna, analöppningarna, analpluggarna, ananasmaskorna, ananasringarna, anblickarna, andalusiskorna, ändamålsglidningarna, andarna, andelarna, andemeningarna, andevärldarna, andhämtningarna, andhanarna, andhannarna, andhonorna, andningsövningarna, ändorna, andorranskorna, andraderivatorna, andragradarna, andrahandsvarorna, andrakarna, andraklassarna, ändringarna, ändtarmarna, ändtarmscancrarna, ändtarmsöppningarna, andungarna, anemometrarna, aneroidbarometrarna, anfallarna, anfallsvinklarna, anförarna, anfordringarna, anföringarna, ängarna, ångbåtarna, ångermanlänningarna, anginorna, angivarna, änglaföräldrarna, anglarna, anglosaxarna, angolanskorna, ångorna, ångpannorna, angriparna, ängsbräsmorna, ängsfibblorna, ängshökarna, ängshumlorna, ängsknarrarna, ångskovlarna, ängsmaskrosorna, ängspiplärkorna, ängssiljorna, ängsskärorna, anhållningarna, anhängarna, anhopningarna, animeringarna, aningarna, ankarliftarna, ankarna, ankarstockarna, ankdammarna, änkefruarna, änkestötarna, anklarna, änklingarna, anknytningarna, ankorna, ankringarna, ankungarna, anläggningarna, anläggningsbilarna, anläggningstillgångarna, anledningarna, anmälningarna, anmärkningarna, annandagarna, annekteringarna, annonseringarna, annonssidorna, annulleringarna, annulusarna, anordnarna, anordningarna, anorna, anpasslingarna, anpassningarna, anrättningarna, anrikningarna, ansamlingarna, ansiblarna, ansiktsbehandlingarna, ansiktslyftningarna, ansjovisarna, ansjovisburkarna, anskaffningarna, anslagstavlorna, anslutningarna, ansökarna, ansökningarna, ansökningshandlingarna, anspelningarna, anställningarna, anstiftarna, anstormningarna, ansträngningarna, anstrykningarna, ansvarsförsäkringarna, ansvarskänslorna, antagningarna, antavlorna, anteckningarna, antepenultimorna, änterbilorna, antibarbarusarna, antichambreringarna, antiderivatorna, antiguanskorna, antihjältinnorna, antiklimaxarna, antikropparna, antikvarkarna, antikvitetshandlarna, antikvorna, antipartiklarna, antivaxarna, äntringarna, antydningarna, använda apostlahästarna, använda silkesvantarna, användarna, användarsidorna, användningarna, anvisningarna, aortabågarna, aortaklaffarna, aortorna

-iana, -ina, -inna, -na, 10-krona, 5-krona, åbäkena, abbotsdömena, abdomen, abdomina, abdomina, abrasionsvittnena

Vad är rim för absiderna?

Att absiderna rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder absiderna?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av absiderna så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: absiderna på Wikipedia

Du kan också söka efter absiderna direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=absiderna