Vad rimmar på absenserna?

Absenserna är ordet vi vill hitta rim till.

Absenserna rimmar med följande 2346 ord:

absenserna, abstinenserna, abundanserna, acceptanserna, accidenserna, admittanserna, adolescenserna, adpertinenserna, agenserna, äktenskapsannonserna, åldersgränserna, alfonserna, allianserna, amanuenserna, ambulanserna, andningsfrekvenserna, annonserna, apparanserna, assistanserna, assonanserna, assuranserna, audienserna, avanserna, axeldistanserna, balanserna, balunserna, barndanserna, begravningsannonserna, bostadsannonserna, bronserna, chanserna, danserna, defenserna, dekadenserna, differenserna, diligenserna, diskrepanserna, dispenserna, dissonanserna, distanserna, divergenserna, dödsannonserna, dvärgschimpanserna, ekvidistanserna, ekvivalenserna, eminenserna, emittanserna, essenserna, excellenserna, existenserna, experienserna, extravaganserna, fajanserna, finanserna, fiskegränserna, flatulenserna, folkdanserna, frekvenserna, ganserna, gränserna, hjärtfrekvenserna, huvudingredienserna, impedanserna, impertinenserna, inadvertenserna, incidenserna, induktanserna, influenserna, ingredienserna, inkongruenserna, inkonsistenserna, inkontinenserna, instanserna, integrationsgränserna, intelligenserna, interferenserna, irrelevanserna, jobbannonserna, kadenserna, kaffeabstinenserna, kalvdanserna, kapacitanserna, kedjedanserna, koexistenserna, kompetenserna, koncilianserna, kondoleanserna, konduktanserna, konferenserna, kongruenserna, konkordanserna, konkurrenserna, konnässanserna, konsekvenserna, konsistenserna, kontaktannonserna, kontaktlinserna, kontradanserna, konvergenserna, kordanserna, korrespondenserna, kvittenserna, landgränserna, långdanserna, latenserna, leveranserna, licenserna, lindanserna, linserna, ljudfrekvenserna, logdanserna, magdanserna, målchanserna, måndistanserna, mängddifferenserna, matpreferenserna, medeltidsdanserna, mesallianserna, mjölklinserna, monstranserna, nyanserna, observanserna, ordonnanserna, ortsfrekvenserna, pardanserna, partigränserna, patienserna, platsannonserna, pomeranserna, potenserna, preexistenserna, preferenserna, pregnanserna, presskonferenserna, provenienserna, provinserna, racinglicenserna, radekvivalenserna, reaktanserna, reassuranserna, referenserna, regeringskonferenserna, reklamannonserna, renässansdanserna, renässanserna, renonserna, resistanserna, resonanserna, responserna, reverenserna, ringdanserna, romanserna, rundabordskonferenserna, sällskapsdanserna, samexistenserna, schimpanserna, seanserna, sekvenserna, sentenserna, siffersekvenserna, signalsubstanserna, signifikanserna, simulanserna, självdistanserna, skogränserna, skogsgränserna, skoldanserna, skrupenserna, slutdanserna, snögränserna, spänserna, statsfinanserna, statsgränserna, steppdanserna, stimulanserna, streetdanserna, substanserna, susceptanserna, syra–basbalanserna, tarmtömningsfrekvenserna, tendenserna, territorialgränserna, tevelicenserna, tiopotenserna, toleranserna, tomtgränserna, transmittorsubstanserna, tryckdifferenserna, turbulenserna, TV-licenserna, vakanserna, valenserna, vapenlicenserna


40-årskriserna, abacuserna, abakuserna, abiogeneserna, abiturientklasserna, ablativändelserna, abonnemangspriserna, abscesserna, accesserna, acciserna, ackompanjatriserna, ackusativändelserna, ädelgaserna, adenohypofyserna, adresserna, adverserna, aggregationsfaserna, aha-upplevelserna, aktiekurserna, aktriserna, albaneserna, albatrosserna, aldohexoserna, amatriserna, åminnelserna, amylaserna, analyserna, anamneserna, ändelserna, ändhållplatserna, andraplatserna, angivelserna, angläserna, anklagelserna, ansatserna, anskaffningsprisen, anskaffningspriserna, antimakasserna, antiteserna, apelsinglasserna, apokalypserna, apoteoserna, aprikoserna, arbetarklasserna, arbetarrörelserna, arbetsplatserna, arbuserna, årsberättelserna, årskurserna, arterioskleroserna, artighetsfraserna, artroserna, assameserna, assuranspoliserna, asyndeserna, atlaserna, att-satserna, averserna, avgångsklasserna, avgaserna, aviserna, avmattningsfaserna, avrättningsplatserna, avrättsplatserna, avsatserna, avslutningsfraserna, avstjälpningsplatserna, avtalsrörelserna, avvikelserna, badplatserna, baisserna, bakelserna, bakom kulisserna, balettdansöserna, balettklasserna, balineserna, barkasserna, båtplatserna, bearnaisesåserna, bearnässåserna, bebådelserna, bebyggelserna, bedrövelserna, befläckelserna, befrielserna, begravningsplatserna, begynnelserna, bekännelserna, bekräftelserna, bemärkelserna, bensinpriserna, berättelserna, berceuserna, beredelserna, besmittelserna, bestämmelserna, besvärjelserna, besvikelserna, betingelserna, betraktelserna, betserna, betydelserna, bevisskisserna, bhutaneserna, biaserna, bibelsatserna, bibelverserna, bibetydelserna, bilacciserna, biljettpriserna, biogaserna, bisatserna, bisektriserna, blandraserna, blankverserna, blodsutgjutelserna, böjelserna, boplatserna, bopriserna, börserna, bortre parenteserna, bostadsadresserna, bostadsbebyggelserna, bostadspriserna, bottensatserna, brevkurserna, brodöserna, bröllopsvalserna, brottsplatserna, brudvalserna, brunsåserna, burmeserna, bussförbindelserna, busshållplatserna, byggarbetsplatserna, byggnadsplatserna, byggplatserna, byggsatserna, byxdressarna, byxdresserna, calvadoserna, campingplatserna, champinjonsåserna, chartreuserna, cherokeserna, chokladglasserna, chokladsåserna, choronsåserna, cirkapriserna, cirkulationsplatserna, cirkusplatserna, cocktailsåserna, currysåserna, cypresserna, dagskurserna, dansklasserna, danskurserna, dansöserna, databaserna, dativändelserna, delikatesserna, detektormatriserna, deviserna, diabaserna, diagnoserna, diagonalmatriserna, diapauserna, diastaserna, diateserna, differentialdiagnoserna, diodmatriserna, direktriserna, diskurserna, disöserna, distanskurserna, diviserna, doserna, dragonsåserna, duodeserna, e-postadresserna, ecossaiserna, eftersatserna, eggelserna, eklipserna, ekonomiklasserna, ekvivalensklasserna, eldbegängelserna, elektrolyserna, ellipserna, emfaserna, engångsföreteelserna, engångsserviserna, enhetsmatriserna, epenteserna, epidermiserna, epifyserna, excesserna, exegeserna, exerciserna, exkurserna, expresserna, extrapriserna, fackföreningsrörelserna, fadäserna, faiblesserna, faktoranalyserna, fanbaserna, fängelserna, fantasipriserna, fårraserna, farserna, faserna, feserna, fibroserna, fikapauserna, finesserna, fisksåserna, fliserna, flötserna, flottbaserna, flusserna, flygplatserna, flyktingkriserna, födelserna, följdsatserna, folkraserna, follikelfaserna, fondbörserna, fönsterplatserna, förälskelserna, förargelserna, förarplatserna, förbannelserna, förberedelserna, förbindelserna, förbiseelserna, förbränningsprocesserna, förbrytelserna, förebråelserna, föresatserna, företeelserna, förföljelserna, förförelserna, förgripelserna, förmörkelserna, förnekelserna, förnimmelserna, förnyelserna, förödelserna, förödmjukelserna, förpliktelserna, förruttnelserna, försakelserna, försäljningspriserna, försändelserna, försatserna, förseelserna, förskoleklasserna, förskräckelserna, förståelserna, förstaplatserna, förstavelserna, förstörelserna, förströelserna, försummelserna, förtrytelserna, förutsägelserna, fosfolipaserna, fossilgaserna, fransäserna, fransoserna, fraserna, fredsprocesserna, frestelserna, frigörelserna, frikallelserna, friserna, frisöserna, fritöserna, frontespiserna, fyrverkeripjäserna, gaboneserna, galeaserna, gamblers, gamblersen, gamblerserna, gaserna, gayrörelserna, gemserna, generatriserna, genitivändelserna, gesimserna, giftgaserna, gitarrvirtuoserna, glasflusserna, gnejserna, görelserna, gottgörelserna, GPS-angivelserna, grämelserna, gränspoliserna, grejsimojserna, grimaserna, grönpepparsåserna, grossesserna, grundbetydelserna, grundsatserna, guameserna, gurksåserna, gymnasieklasserna, hädelserna, hakparenteserna, hållplatserna, halmmadrasserna, hälsningsfraserna, händelserna, handelsplatserna, handrörelserna, hänförelserna, härjelserna, hartserna, hästraserna, haubitserna, hausserna, häxprocesserna, hedersplatserna, hemadresserna, heroserna, hexoserna, högerparenteserna, hongkongeserna, hönsraserna, hörförståelserna, hospitserna, hotelserna, hovmästarsåserna, hugfästelserna, hugsvalelserna, hundraserna, huvudsatserna, hypnoserna, hypofyserna, hypoteserna, iakttagelserna, identitetsmatriserna, idrottsplatserna, ikonostaserna, impulserna, indoneserna, inflytelserna, ingivelserna, ingresserna, insatserna, inspektriserna, inställelserna, instruktriserna, interimsstyrelserna, interjektionsfraserna, inverserna, IP-adresserna, isoglosserna, jämförelserna, järnvägsförbindelserna, javaneserna, jordgubbsglasserna, joserna, julklappsadresserna, kabysserna, kaffepauserna, kaffeserviserna, kalabasserna, kalebasserna, kallelserna, kalufserna, kanalförbindelserna, kanelsåserna, kaninraserna, kantarellsåserna, kapprocksreverserna, kapriserna, karbaserna, karduserna, karesserna, karkaserna, kärleksförbindelserna, karosserna, kåsöserna, katakreserna, katalyserna, katekeserna, kattraserna, ketohexoserna, kineserna, kisspauserna, klammerparenteserna, klasserna, klimatgaserna, klimatkriserna, klippavsatserna, kloriserna, koefficientmatriserna, kolasåserna, kolchoserna, kollapserna, kolonnmatriserna, kolosserna, kommerserna, kommunstyrelserna, komparserna, kompasserna, kompresserna, kompromisserna, konduktriserna, kongoleserna, kongresserna, konkurserna, konsertupplevelserna, kontroverserna, koordinatmatriserna, korsfästelserna, kostympjäserna, köttfärssåserna, koveserna, kräftsåserna, kransgesimserna, krigsförbrytelserna, krigsskådeplatserna, kriserna, kröserna, krullparenteserna, kulisserna, kulturpriserna, kungörelserna, kurbitserna, kurserna, kuvöserna, kvällskurserna, kvartserna, kvävebaserna, kvinnofängelserna, kyrasserna, laboratriserna, lagbestämmelserna, lågpriserna, lagrådsremisserna, laktaserna, landbrisarna, landbriserna, lankeserna, länsstyrelserna, läsförståelserna, lastageplatserna, läsupplevelserna, lekplatserna, lektriserna, libaneserna, lidelserna, lignoserna, liknelserna, lipaserna, lipoproteinlipaserna, lisöserna, litoteserna, livsmedelstillsatserna, lockelserna, lockpriserna, löksåserna, lössnuserna, luderplatserna, luftmadrasserna, lutealfaserna, lydelserna, madrasserna, majonnäserna, maliserna, maltaserna, malteserna, månförmörkelserna, människoraserna, marängsvisserna, markiserna, marknadsplatserna, marknadspriserna, marshalleserna, massöserna, masspsykoserna, matlagningskurserna, matpauserna, mätresserna, matriserna, matroserna, medelålderskriserna, meditationskurserna, meioserna, mejladresserna, mestiserna, metamorfoserna, metastaserna, metateserna, metempsykoserna, miliserna, missfirmelserna, mitoserna, mötesplatserna, motorcykelpoliserna, motsägelserna, motsatserna, motståndsrörelserna, mousserna, muserna, narcisserna, narkoserna, narodovoltserna, naturgaserna, naturresurserna, negresserna, nepaleserna, nervimpulserna, neurohypofyserna, neuroserna, nollmatriserna, nominalfraserna, normalpriserna, notiserna, noviserna, nybörjarkurserna, oaserna, ockerpriserna, ödeläggelserna, oljekriserna, olyckshändelserna, olycksplatserna, omskärelserna, omslagsreverserna, omvändelserna, ordklasserna, örlogsbaserna, ortogonalmatriserna, ostsåserna, överdoserna, överenskommelserna, överensstämmelserna, överlåtelserna, överträdelserna, övertygelserna, påminnelserna, pånyttfödelserna, papyrosserna, parafraserna, parallellklasserna, parallelltrapetserna, parenteserna, parkeringsplatserna, parnasserna, päronglasserna, pärserna, partikongresserna, partistyrelserna, pauserna, pegaserna, pegasuserna, pensionärskuvöserna, pentoserna, perforatriserna, perifraserna, perserna, persiljesåserna, petitesserna, petrolöserna, piggparenteserna, pingströrelserna, pjäserna, pjeserna, plåtpoliserna, platserna, playerserna, pluraländelserna, poliserna, polisinsatserna, pompelmuserna, portechaiserna, portionssnuserna, portschäserna, portugiserna, poserna, premisserna, preparatriserna, prepositionsfraserna, preteritumändelserna, primaserna, priserna, prisklasserna, procentsatserna, processerna, prognoserna, progresserna, proliferationsfaserna, proteinkinaserna, proteserna, protoceratopserna, protolyserna, pseudohändelserna, psykoanalyserna, psykoserna, pyrolyserna, radiopjäserna, radmatriserna, rambetingelserna, rampriserna, raserna, rastplatserna, rättelserna, realisationspriserna, reapriserna, recesserna, recitatriserna, redogörelserna, regresserna, relationsdatabaserna, releaserna, remburserna, remisserna, remouladsåserna, repriserna, resurserna, reträttplatserna, reverserna, riksdagsservitriserna, rödvinssåserna, rökelserna, rökgaserna, rökplatserna, rörelserna, rymdvarelserna, sackaraserna, sadelplatserna, saigoneserna, samhällsklasserna, särklasserna, såserna, satserna, satsumaserna, schackpjäserna, seglatserna, segmenteringsrörelserna, sekretesserna, sekretionsfaserna, senapssåserna, senegaleserna, separatiströrelserna, separatöverenskommelserna, separatuppgörelserna, servettskisserna, serviserna, servitriserna, siameserna, simserna, singaleserna, sinkaduserna, sistaplatserna, sittplatserna, självförebråelserna, sjöbrisarna, sjöbriserna, sjukhusvistelserna, sjupartiöverenskommelserna, skadegörelserna, skådeplatserna, skapelserna, skattesatserna, skickelserna, skinkfrestelserna, skisserna, skolklasserna, skolstyrelserna, skoluppsatserna, skräckberättelserna, skrifvelserna, skrivelserna, skuffelserna, skulptriserna, skysåserna, slutsatserna, smädelserna, smörbakelserna, smörjelserna, socialstyrelserna, sojasåserna, solförmörkelserna, sottiserna, spårvagnsförbindelserna, spårvagnshållplatserna, spektralklasserna, spelpjäserna, spetsparenteserna, språkpoliserna, stadfästelserna, stänkelserna, stapelplatserna, ståplatserna, staserna, stasserna, stavelserna, steatoserna, steglitserna, stenoserna, stiftelserna, strapatserna, studieplatserna, styggelserna, styrelserna, sudaneserna, sufflöserna, superellipserna, surinameserna, surpriserna, svampsåserna, svartabörspriserna, sydsudaneserna, symbioserna, synapserna, synteserna, täckelserna, tacksägelserna, tacosåserna, tågförbindelserna, taiwaneserna, takterrasserna, talbaserna, tårgaserna, tarserna, teaterpjäserna, telefonförbindelserna, terrasserna, terserna, teserna, tidsangivelserna, tillåtelserna, tilldragelserna, tillfredsställelserna, tillsägelserna, tillsatserna, tillstymmelserna, tillverkningsprocesserna, tillvitelserna, togoleserna, tomatsåserna, topaserna, töserna, totalmatriserna, trafikförseelserna, trafikpoliserna, tranbärssåserna, trapetserna, trappavsatserna, traverserna, tredjeplatserna, triceratopserna, trioserna, trisserna, tronavsägelserna, trosbekännelserna, tröstpriserna, tumverserna, tunguserna, tvådagarskurserna, tyrosinkinaserna, ukaserna, underkastelserna, underrättelserna, ungdomsfängelserna, ungdomsförälskelserna, uppenbarelserna, uppfyllelserna, uppgörelserna, upplåtelserna, upplevelserna, upprättelserna, upprinnelserna, uppsägelserna, uppsamlingsplatserna, uppsatserna, uppståndelserna, uteplatserna, utfästelserna, utgjutelserna, utmärkelserna, utsöndringsfaserna, väckelserna, vådahändelserna, väderprognoserna, vågrörelserna, valkompasserna, valplatserna, valrörelserna, valserna, välsignelserna, valutakurserna, vändplatserna, vaniljsåserna, vanpriserna, vänsterparenteserna, vårdplatserna, varelserna, vaserna, växelkurserna, växthusgaserna, verserna, vidskepelserna, vietnameserna, viktklasserna, villfarelserna, vilopauserna

A-aktierna, A-skatterna, A-traktorerna, abbéerna, abborrfiléerna, abbreviationerna, abbreviatorerna, abbreviaturerna, abc-böckerna, ABC-staterna, abchazierna, abderiterna, abdikationerna, abduktorerna, aberrationerna, abessinierna, abessiverna, abiliteterna, abiturienterna, abjurationerna, ablationerna, ablativerna, ablutionerna, ablutofobierna, abnormiteterna, abolitionerna, abolitionismerna, abolitionisterna, abonnemangsavgifterna, abonnemangsbiljetterna, abonnemangskonserterna, abonnenterna, aboriginerna, aborterna, abortörerna, abrasionerna, abrasionsbranterna, abrovinkerna, abrovinscherna, absiderna, absinterna, absintfontänerna, absolutionerna, absolutismerna, absolutisterna, absorbatorerna, absorbenterna, absorptionerna, absorptionsfaktorerna, absorptionslinjerna, abstraktionerna, absurditeterna, accelerationerna, acceleratorerna, accenterna, acceptanterna, accepterna, accessionerna, accessionskatalogerna, accessoarerna, accesstiderna, accidenstryckerierna, acetaterna, acetonerna, acetylenerna, acetylerna, acetylkolinreceptorerna, aciditeterna, acklamationerna, ackoladerna, ackommodationerna, ackompanjatörerna, ackordlönerna, ackumulationerna, ackumulatorerna, ackusativerna, ackusativformerna, ackuschörerna, ackvisitionerna, ackvisitörerna, actionfilmerna, adamskostymerna, adaptationerna, adaptionerna, addenderna, additionerna, ädelmetallerna, adelsdamerna, adelsfamiljerna, adelsprivilegierna, adeniterna, adenoiderna, adepterna, adessiverna, adipocyterna, adjektivformerna, adjointerna, adjunkterna, adjutanterna, adminerna, administrationerna, administrationskostnaderna, administratörerna, admiratörerna, admonitionerna, adoptanterna, adoptionerna, adoptivfäderna, adoptivfamiljerna, adoptivsönerna, adoratörerna, adpositionerna, adressanterna, adressaterna, adressböckerna, adressikonerna, adressländerna, adressrymderna, adsorptionerna, adventisterna, adverbformerna, advokatbyråerna, advokaterna, advokatyrerna, adygéerna, adzjarerna, adzjarierna, aerodromerna, aerofobierna, aeroliterna, aeronauterna, aerosolerna, aerostaterna, afarerna, afatikerna, affärerna, affärsjuristerna, affärskontakterna, affärslokalerna, affärspartnerna, affärsresenärerna, affärstransaktionerna, affärsvännerna, affektationerna, affekterna, affektionerna, affiniteterna, affirmationerna, affischerna, affischörerna, afghanerna, afghankaraganerna, afgifterna, aforismerna, aforistikerna, afrikanderna, afrikanerna, afroamerikanerna, afrokubanerna, aftonbönerna, aftongudstjänsterna, aftonmåltiderna, aftonrodnaderna, agaperna, ägarlägenheterna, agaterna, agaverna, agenterna, agenturerna, äggcellerna, äggisolatorerna, äggkartongerna, äggledarinflammationerna, agglomerationerna, agglutinationerna, äggrätterna, aggregationerna, aggregationsformerna, aggressionerna, aggressorerna, agitationerna, agitatorerna, agnaterna, agnostikerna, agonisterna, agrafferna, ägretterna, agrologerna, agronomerna, agutierna, aidatrumpeterna, aidspatienterna, ailurofobierna, airerna, akacielunderna, akademierna, akademikerna, akademiledamoterna, akademisterna, akanterna, åkattraktionerna, akemeniderna, åkerarealerna, åkerförgätmigejerna, åkerierna, akribierna, akrobaterna, akrofobierna, akronymerna, akrosomerna, akrylfärgerna, äktenskapsskillnaderna, äktenskapssynerna, akterna, aktiefonderna, aktiemajoriteterna, aktiemarknaderna, aktieportföljerna, aktierna, aktionärerna, aktionerna, aktionsplanerna, aktionspotentialerna, aktionsradierna, aktiveringsenergierna, aktiveringsinspektörerna, aktivisterna, aktiviteterna, aktorerna, aktualiteterna, aktuarierna, åkturerna, akustikerna, akutfasproteinerna, akvamarinerna, akvarellerna, akvarellfärgerna, akvarellisterna, akvarierna, akvarieväxterna, akvaristerna, akvaterrarierna, akvatinterna, akvedukterna, aladåberna, ålandsrötterna, alanerna, alanterna, alarmisterna, alaskierna, albanerna, albinerna, albiterna, albuminerna, aldehyderna, aldehydgrupperna, åldersgrupperna, ålderspensionärerna, ålderspresidenterna, alektopaterna, alerna, alexandrinerna, alexandriterna, alexierna, alfacellerna, alferna, algebraikerna, algerierna, algerna, älgjakterna, älgkebaberna, algofobierna, algoritmerna, alienationerna, alkalderna, alkalierna, alkalimetallerna, alkaloiderna, alkanerna, alkemisterna, alkenerna, alkoholdryckerna, alkoholerna, alkoholhalterna, alkoholisterna, alkoholskatterna, alkoläskerna, alkoverna, alkynerna, allativerna, alléerna, allegorierna, allelerna, allemansrätterna, allergenerna, allergierna, allergikerna, allergologerna, allergologierna, alligatorerna, allitterationerna, alloderna, allofonerna, allograferna, allomorferna, allongeperukerna, allopaterna, allotroperna, allsångerna, allströmsapparaterna, allusionerna, alluvierna, allvågsapparaterna, alperna, alpinisterna, älsklingsrätterna, altajkaraganerna, altanerna, altbasunerna, alterationerna, alternativkostnaderna, altfiolerna, altflöjterna, altituderna, altklarinetterna, altoboerna, altruisterna, altviolinerna, aluminiumatomerna, aluminiumfolierna, aluminiumkastrullerna, alumnerna, alvarmalörterna, alveolarerna, alveolerna, alveolmakrofagerna, alverna, älvsallaterna, älvstränderna, amakrincellerna, amaranterna, amarantväxterna, amasonerna, amatörerna, amatörfotograferna, amazontinamoerna, ambassaderna, ambassadörerna, ämbetsbröderna, ambiguiteterna, ambitionerna, amerikanerna, ametisterna, amfibierna, amfolyterna, amiderna, aminerna, amiralerna, ammoniterna, ammoniumjonerna, ammunitionerna, ämnesraderna, amnestierna, amoraliteterna, amorinerna, amortissemangerna, amortissementerna, ampallangerna, amplifikationerna, amplituderna, ampullerna, amputationerna, amuletterna, anaforerna, anakoluterna, anakoreterna, anakronismerna, analfabeterna, analogierna, analysmetoderna, analytikerna, ananaserna, ananasen, ananasfrukterna, ananasjuicerna, ananassorbeterna, anapesterna, anarkierna, anarkismerna, anarkisterna, anarkokapitalisterna, anatomerna, anatomierna, andakterna, andalusierna, ändalykterna, andedräkterna, änderna, andjakterna, andligheterna, andningsbronkiolerna, andningsmusklerna, andningssvårigheterna, andorranerna, andraårsstudenterna, andragradsekvationerna, andrahandsbutikerna, andrahandsinformationerna, andrepiloterna, androfobierna, androgenerna, androgenreceptorerna, androiderna, andrologerna, andropodierna, ändstationerna, anekdoterna, anemierna, anemonerna, anestesierna, anfäderna, anfallszonerna, anfangerna, anförvanterna, ångdrifterna, angelägenheterna, angiospermerna, angiverierna, anglicismerna, anglisterna, anglofilerna, ångmaskinerna, angolanerna, angorakatterna, ängshaverrötterna, ängskovallerna, ångturbinerna, anguillanerna, anhalterna, animationerna, animatörerna, anjonerna, anklangerna, ankomsterna, ankomsttiderna, ankylosaurierna, anläggningsmaskinerna, annektionerna, annexionerna, annonsörerna, annorlundaheterna, annotationerna, annuellerna, annuiteterna, anoderna, anomalierna, anomierna, anoplosaurierna, anorakerna, anorektikerna, anoxierna, anparterna, ansiktsfärgerna, ansiktsmaskerna, anskrämligheterna, ansökningsblanketterna, ansökningstiderna, anställningsintervjuerna, anstalterna, antagningsnämnderna, antagonisterna, anteckningsböckerna, antennerna, antependierna, anticyklonerna, antifonerna, antifonierna, antigendeterminanterna, antigenerna, antigenpresentationerna, antiguanerna, antiklerikalerna, antikvarierna, antikviteterna, antikvitetsaffärerna, antiloperna, antimilitaristerna, antinomierna, antioxidanterna, antipatierna, antipoderna, antiportörerna, antirasisterna, antisemiterna, antitoxinerna, antivivisektionisterna, antologierna, antonymerna, antropofagerna, antropologerna, antroponymerna, användardokumentationerna, användarprofilerna, användbarheterna, aoristerna, aparterna, apatiterna, apatosaurierna, apelsindryckerna, apelsinerna, apelsinjuicerna, apelsinkrämerna, apelsinmarmeladerna, apelsinsafterna, apelsinsorbeterna, aperitiferna, apertiferna, apkonsterna, apokryferna, apolipoproteinerna, apologierna, apomikterna, apoplexierna, apostaterna, apostroferna, apparaterna, apparaturerna, apparitionerna, äppeljuicerna, äppelkompotterna, appellationerna, appellativerna, appellerna, äppelpajerna, äppelsafterna, appendiciterna, applåderna, äpplekrämerna, applikationerna, applikaturerna, appositionerna, appreturerna, appretyrerna, approximanterna, approximationerna, aprikoskompotterna, aprikoskrämerna, aprikosmarmeladerna, aprilmånaderna, apropåna, apropåerna, araberna, arabeskerna, arabesquerna, arabländerna, araknofobierna, arberesjerna, arbetarbostäderna, arbetarpartierna, arbetsgemenskaperna, arbetsgivaravgifterna, arbetsgrupperna, arbetsintervjuerna, arbetskamraterna, arbetskrafterna, arbetslokalerna, arbetsmarknaderna, arbetsmiljöerna, arbetsnarkomanerna, arbetsprojektorerna, arbetsrätterna, arbetssituationerna, arbetsskickligheterna, arbetsstationerna, arbetstiderna, arbetsuppgifterna, arboristerna, ardennerna, areaenheterna, arealerna, areolerna, areopagerna, argentinosaurierna, argonauterna, argumentationerna, aristokraterna, arkaderna, arkaismerna, ärkefienderna, ärkenötterna, arkeologerna, ärkerivalerna, arketyperna, arkiatrerna, arkipelagerna, arkitekterna, arkitekturerna, arkitraverna, arkivarierna, arkosaurierna, armagnacerna, armaturerna, armbågsnerverna, arméerna, armenierna, armmusklerna, aromaterna, aromerna, arrangörerna, arrendatorerna, arrestanterna, arresterna, årsböckerna, arsenalerna, årshögtiderna, årsinkomsterna, årslönerna, årsmedeltemperaturerna, årsskrifterna, årstiderna, artärerna, artärinflammationerna, artefakterna, arteriolerna, arteriterna, arterna, artigheterna, artikulationerna, artilleriprojektilerna, artilleristerna, artisterna, artriterna, ärtväxterna, arvaniterna, arvmonarkierna, arvodisterna, arvskatterna, arvslotterna, arvsskatterna, arytmierna, asfalterna, ashkenazerna, asiaterna, åsikterna, åsiktsfränderna, asjetterna, asketerna, askorbaterna, aspekterna, aspiranterna, aspirationerna, aspirationspneumonierna, aspirintabletterna, assammakakerna, assegajerna, assembléerna, assessorerna, assietterna, assimilationerna, assistenterna, assisterna, associationerna, astenosfärerna, asteriskerna, asteroiderna, astigmatikerna, astmatikerna, astrakanerna, astrilderna, astrobiologerna, astrocyterna, astrofysikerna, astrologerna, astronauterna, astronomerna, asylerna, åtalspunkterna, atavismerna, åtbörderna, ateisterna, ateljéerna, ateniennerna, återkomsterna, återstarterna, återstoderna, återuppbyggnaderna, återvändsgränderna, återvinningscentralerna, återvinningsstationerna, åtgärderna, atlantpetrellerna, atleterna, atmosfärerna, atollerna, atollierna, atombomberna, atomerna, atomgrupperna, atomkrafterna, atrierna, atrofierna, attachéerna, attackerna, attentatorerna, attentionerna, ätterna, attesterna, åttiotalisterna, attiraljerna, attituderna, attityderna, åttondedelsfinalerna, åttondelsfinalerna, åttondelsfyrkanterna, åttondelsnoterna, attraktionerna, attraktionskrafterna, attrapperna, auberginerna, audiofilerna, audionomerna, auditörerna, auditorierna, augurerna, augustimånaderna, auktionerna, auktorerna, auktorisationerna, auktoriteterna, auktorsnamnerna, auskultanterna, auskultationerna, austeniterna, australierna, autisterna, autoantonymerna, autobiograferna, autobiografierna, autodaféerna, autodidakterna, autofobierna, autofonerna, autograferna, autokraterna, autokratierna, automaterna, automobilerna, automorfierna, automorfismerna, autonomierna, autopiloterna, autostarterna, autotyperna, autotypierna, avantscenerna, avarterna, avatarerna, avbilderna, avbönerna, avdelningscheferna, avecerna, äventyrsromanerna, avenyerna, aversionerna, avfärderna, avfarterna, avfolkningsbygderna, avgälderna, avgångstiderna, avgifterna, avgrunderna, aviatörerna, avierna, avinstallationerna, avisoleringstängerna, avkrypteringsalgoritmerna, avogheterna, avsaknaderna, avsidesreplikerna, avsikterna, avskedsfesterna, avskrifterna, avståndskrafterna, avvägningsstängerna, axelmusklerna, axillerna, axonerna, azerbajdzjanerna, azererna, azerierna, azimuterna, Azorerna, azorierna, aztekerna, B-aktierna, B-cellerna, B-cellsreceptorerna, B-lymfocyterna, B-vitaminerna, babianerna, bábíerna, babylonierna, babysitterna, babsittrerna, bacillerna, bacilluskerna, backanalerna, backanterna, backförgätmigejerna, backstegstangenterna, backuperna, badbassängerna, badbomberna, baddräkterna, badgästerna, badhytterna, badkarskanterna, badleksakerna, badorterna, badsalterna, badstränderna, badsvennerna, badvakterna, bägarcellerna, bagatellerna, bagerierna, bagetterna, baggbölerierna, båglängderna, bågminuterna, bågsekunderna, baguetterna, bahá'íerna, bahamanerna, bahytterna, bajadärerna, bajonetterna, bakåtspridningskoefficienterna, bakåtvolterna, bakboetterna, bakfötterna, bakgränderna, bakgrunderna, bakgrundsbilderna, bakgrundsfärgerna, baklängeskonstruktionerna, bakloberna, bakparterna, bakteriekolonierna, bakteriekulturerna, bakteriemierna, bakterierna, bakteriologerna, baldakinerna, baldejterna, Balearerna, balerna, balettcheferna, balettdansörerna, baletterna, balettgrupperna, balettkårerna, balettkompanierna, baljväxterna, balkangemsrötterna, balkongerna, balladerna, ballongerna, ballongfärderna, balneologerna, balterna, balucherna, balustraderna, bambarajordnötterna, bambatanterna, bambupapegojamadinerna, bananerna, banankartongerna, bananrepublikerna, bandagisterna, bandbredderna, banderollerna, banditerna, bandoneonerna, bandylandskamperna, banerna, bangladeshierna, bankböckerna, bankerna, banketterna, bankirerna, bankningsteknikerna, bankoktrojerna, bankomaterna, bankörerna, bankruttörerna, banmotorerna, bantuerna, banvakterna, baobaberna, baptisterierna, baptisterna, barackerna

-metrarna, 10-kronorna, 10-öringarna, 100-lapparna, 1000-lapparna, 150-grammarna, 1800-talsgårdarna, 1:orna, 20-kronorssedlarna, 20-lapparna, 200-grammarna, 25-öringarna, 3D-skrivarna, 5-kronorna, 50-öringarna, 90-grammarna, a-kasseersättningarna, a-kassorna, A-lagarna, åarna, abayorna, abbedissorna, abborrarna, abborresopporna, abborrnatarna, abborrpinnarna, abbotarna, abbrevieringarna, abchaziskorna, abdikeringarna, abekattarna, abessinskorna, Åboborna, abonnemangsdagarna, abonnemangsföreställningarna, åborna, abortlagstiftningarna, absintskedarna, abskissorna, absorptionsytorna, abstraheringarna, ac-förkylningarna, acaciorna, accelerometrarna, accentueringarna, ackjorna, acklimatiseringarna, ackommodationsförmågorna, ackommodationsväxlarna, ackommoderingarna, ackrediteringarna, ackumuleringarna, ackusörskorna, adaptrarna, adderarna, ädelgranarna, ädellövskogarna, ädelostarna, adelskalendrarna, ädelstenarna, adelstitlarna, åderhinnorna, åderlåtningarna, åderpålarna, adertonåringarna, adertondedelarna, adertondelarna, adjektivböjningarna, adjektivsjukorna, adonisarna, adoptivdöttrarna, adoptivföräldrarna, adoptivmödrarna, adoptivpapporna, ådorna, adrenalinkickarna, adressändringarna, adressbussarna, adresseringarna, adresslistorna, ådrorna, adventskalendrarna, adventsljusstakarna, adventsstakarna, adventsstjärna, adventsstjärnorna, adverbavledningarna, aerosolförpackningarna, affärsgatorna, affärsinnehavarna, affärskvinnorna, affärsresorna, affischeringarna, affischpelarna, affrikatorna, afghanhundarna, afghanskorna, afrikanskorna, aftnarna, aftonfalkarna, aftonklänningarna, aftonskolorna, aftonstjärna, aftonstjärnorna, agamihägrarna, ägarinnorna, ägarna, agendorna, äggdelarna, äggklockorna, äggkokarna, äggkopparna, äggkorgarna, äggläggande tandkarparna, äggläggningarna, äggledarna, ägglossningarna, äggmackorna, äggmökarna, äggpannkakorna, äggplantorna, äggrörorna, äggskivarna, äggsnoddarna, äggstockarna, äggstockscancrarna, äggulorna, äggvitorna, ägodelarna, ägretthägrarna, åhörarna, airbagarna, ajourförarna, akaciorna, akantusarna, åkarebrasorna, åkarna, åkerfibblorna, åkerfräknarna, åkerhönorna, åkerhumlorna, åkerjordarna, åkerkårlarna, åkerkullorna, åkerlapparna, åkermolkarna, åkersnylthumlorna, åkersorkarna, åkertistlarna, akilleshälarna, akillessenorna, åklagarna, aklejorna, åkningarna, åkommorna, åkrarna, äkta makorna, aktersnurrorna, akterspeglarna, akterstävarna, aktieägarna, aktiespararna, aktieutdelningarna, aktiveringarna, aktivitetsledarna, aktivsidorna, aktrarna, aktualiseringarna, akutmottagningarna, akutvårdsbilarna, akvarellmålarna, akvarellmålningarna, akvariefiskarna, åländskorna, ålänningarna, alarmanordningarna, alarna, albanienresorna, albanskorna, albiziorna, alborna, åldrarna, åldringarna, aleutiskorna, alfåglarna, alfahannarna, alfahelixarna, alfahonorna, alfalforna, alfastrålarna, älfdalingarna, alförrädarna, älfvarna, älgarna, algebrorna, algeriskorna, älgflugorna, älgkalvarna, älgkorna, älgkramarna, älgstekarna, älgtjurarna, alieneringarna, alikorna, alikvotstämmorna, alingsåsarna, Alingsåsborna, alkekungarna, alkisarna, ålkistorna, alkoholstyrkorna, alkorna, alkottarna, allätarna, allfarvägarna, ällingarna, allmänläkarna, allmänningarna, allmogestilarna, allmosorna, allokeringarna, allorna, allsvenskorna, alluvialbildningarna, allvetarna, almanackorna, almarna, almskogarna, alnarna, alpackorna, alpdraborna, alphumlorna, alpjärnsparvarna, alpkajorna, alpkråkorna, alprosorna, alpseglarna, alpsockblommorna, alrunorna, alsassarna, älskarinnorna, älskarna, älsklingarna, alskogarna, ålsopporna, altarna, altarskrankarna, altartavlorna, aluminiumbåtarna, aluminiumburkarna, aluminiumfälgarna, aluminiumgrytorna, aluminiumlegeringarna, alunskiffrarna, alvargräshopporna, älvarna, älvbroarna, älvdalingarna, älvkvarnarna, älvmynningarna, älvorna, älvsikarna, åmarna, amaryllisarna, amatörboxarna, ambulansförarna, ambulanshelikoptrarna, ambulanskvinnorna, Amerikakoffertarna, amerikanarna, amerikaniseringarna, Amerikanska Jungfruöarna, amerikanskorna, amfiteatrarna, amfororna, aminosyrakedjorna, aminosyrorna, ammisarna, ammorna, ämneslärarna, ämnesomsättningarna, amningarna, amöborna, amorbågarna, amorteringarna, amperemätarna, amperemetrarna, amperetimmarna, amsagorna, amurfalkarna, amurtigrarna, amurtrastarna, anakondorna, analgetikorna, analogibildningarna, analöppningarna, analpluggarna, ananasmaskorna, ananasringarna, anblickarna, andalusiskorna, ändamålsglidningarna, andarna, andelarna, andemeningarna, andevärldarna, andhämtningarna, andhanarna, andhannarna, andhonorna, andningsövningarna, ändorna, andorranskorna, andraderivatorna, andragradarna, andrahandsvarorna, andrakarna, andraklassarna, ändringarna, ändtarmarna, ändtarmscancrarna, ändtarmsöppningarna, andungarna, anemometrarna, aneroidbarometrarna, anfallarna, anfallsvinklarna, anförarna, anfordringarna, anföringarna, ängarna, ångbåtarna, ångermanlänningarna, anginorna, angivarna, änglaföräldrarna, anglarna, anglosaxarna, angolanskorna, ångorna, ångpannorna, angriparna, ängsbräsmorna, ängsfibblorna, ängshökarna, ängshumlorna, ängsknarrarna, ångskovlarna, ängsmaskrosorna, ängspiplärkorna, ängssiljorna, ängsskärorna, anhållningarna, anhängarna, anhopningarna, animeringarna, aningarna, ankarliftarna, ankarna, ankarstockarna, ankdammarna, änkefruarna, änkestötarna, anklarna, änklingarna, anknytningarna, ankorna, ankringarna, ankungarna, anläggningarna, anläggningsbilarna, anläggningstillgångarna, anledningarna, anmälningarna, anmärkningarna, annandagarna, annekteringarna, annonseringarna, annonssidorna, annulleringarna, annulusarna, anordnarna, anordningarna, anorna, anpasslingarna, anpassningarna, anrättningarna, anrikningarna, ansamlingarna, ansiblarna, ansiktsbehandlingarna, ansiktslyftningarna, ansjovisarna, ansjovisburkarna, anskaffningarna, anslagstavlorna, anslutningarna, ansökarna, ansökningarna, ansökningshandlingarna, anspelningarna, anställningarna, anstiftarna, anstormningarna, ansträngningarna, anstrykningarna, ansvarsförsäkringarna, ansvarskänslorna, antagningarna, antavlorna, anteckningarna, antepenultimorna, änterbilorna, antibarbarusarna, antichambreringarna, antiderivatorna, antiguanskorna, antihjältinnorna, antiklimaxarna, antikropparna, antikvarkarna, antikvitetshandlarna, antikvorna, antipartiklarna, antivaxarna, äntringarna, antydningarna, använda apostlahästarna, använda silkesvantarna, användarna, användarsidorna, användningarna, anvisningarna, aortabågarna, aortaklaffarna, aortorna

-iana, -ina, -inna, -na, 10-krona, 5-krona, åbäkena, abbotsdömena, abdomen, abdomina, abdomina, abrasionsvittnena

Vad är rim för absenserna?

Att absenserna rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder absenserna?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av absenserna så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: absenserna på Wikipedia

Du kan också söka efter absenserna direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=absenserna