Vad rimmar på åratal?

åratal är ordet vi vill hitta rim till.

åratal rimmar med följande 266 ord:


åratal, artonhundratal, elvahundratal, femtonhundratal, fjortonhundratal, hundratal, i åratal, nittonhundratal, sextonhundratal, sjuttonhundratal, tjugohundratal, tolvhundratal, trettonhundratal

katal, palatal, prenatal

100-tal, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, 2000-tal, abbetal, accidental, aktiekapital, algebraiskt heltal, algebraiskt tal, antal, årtal, åtal, ättartal, åttiotal, Avogadros tal, avtal, brandtal, brutal, dagtal, defekt tal, deltagarantal, deltagarportal, dental, dialektal, digital, diktal, distal, dödstal, dussintal, ental, Erdőstal, fast kapital, fåtal, fattigt tal, femtal, femtiotal, Fermattal, finanskapital, flertal, födelsetal, föra på tal, föräldrasamtal, fördigital, företal, försvarstal, förtal, förtroendekapital, fredsavtal, friktionstal, frontal, fullkomligt tal, fundamental, fyrtal, fyrtiotal, gaussiskt heltal, gausskt heltal, genital, glottal, griftetal, grundtal, gyllental, heavy metal, heltal, horisontal, hospital, hundratusental, i runda tal, i tal, imaginärt tal, instrumental, inte tu tal, interkontinental, interkostal, invånarantal, irrationellt tal, kardinaltal, kastal, klyvningstal, kollektivavtal, komplext tal, kongenital, kontinental, kuggetal, kvartal, legoavtal, letal, licensavtal, linjetal, mantal, masstal, mätetal, mättat tal, medeltal, mental, metal, minustal, monumental, mörkertal, naturligt tal, nittiotal, nollnolltal, occidental, oktal, oktantal, omättat tal, orbital, ordningstal, oriental, ornamental, otal, överflödande tal, oxidationstal, palindromtal, pedagogiskt kapital, perfekt tal, piedestal, portal, postal, prepubertal, primtal, protontal, pubertal, qvartal, radiotal, ratingtal, rationellt tal, realkapital, reellt tal, rektal, riksrättsåtal, rikt tal, röstetal, runt tal, saltomortal, samtal, segertal, sentimental, separatavtal, sextiotal, sjuktal, sjuttiotal, skenavtal, sluta avtal, standardavtal, startkapital, svängningstal, svar på tal, tal, tantal, telefonsamtal, tevetal, tilltal, tiotal, tiotusental, tjugotal, total, transcendentalt tal, tretal, trettiotal, tusental, TV-tal, tvåtal, tvåtusental, utlandssamtal, uttal, vågtal, vänskapligt tal, varvtal, vestal, vital, ymnigt tal

-al, abdominal, abyssal, adverbial, affärslokal, äggskal, åkerareal, aktionspotential, al, allmänt val, allodial, amiral, anal, analkanal, andrahandsval, animal, anormal, antiklerikal, antiklinal, antisocial, apelsinskal, äppelskal, äppleskal, arbetslokal, areal, ärkerival, arsenal, årsgammal, asocial, astral, återvinningscentral, atonal, åttondedelsfinal, åttondelsfinal, aural, autokefal, axial, backanal, bågnäbbval, bakhal, banal, bananskal, barnavårdscentral, bärsjal, basal, båtterminal, bengal, bergsfiskal, biennal, bilateral, binomial, biologisal, blåljuspersonal, blåval, bli gammal, bokmal, boreal, brokig kardinal, bromspedal, bussterminal, butikslokal, byggmaterial, byggnadsmaterial, central, centrifugal, cerebral, cervikalkanal, chaparral, cirkulationsintegral, citronskal, cykelpedal, cymbal, dal, danslokal, danssal, dataterminal

Vad är rim för åratal?

Att åratal rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder åratal?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av åratal så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: åratal på Wikipedia

Du kan också söka efter åratal direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=åratal