Vad rimmar på aktiekapital?

Aktiekapital är ordet vi vill hitta rim till.

Aktiekapital rimmar med följande 266 ord:

aktiekapital, fast kapital, finanskapital, förtroendekapital, pedagogiskt kapital, realkapital, startkapital


hospital

digital, fördigital, genital, kongenital, orbital, vital

100-tal, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, 2000-tal, abbetal, accidental, algebraiskt heltal, algebraiskt tal, antal, åratal, årtal, artonhundratal, åtal, ättartal, åttiotal, Avogadros tal, avtal, brandtal, brutal, dagtal, defekt tal, deltagarantal, deltagarportal, dental, dialektal, diktal, distal, dödstal, dussintal, elvahundratal, ental, Erdőstal, fåtal, fattigt tal, femtal, femtiotal, femtonhundratal, Fermattal, fjortonhundratal, flertal, födelsetal, föra på tal, föräldrasamtal, företal, försvarstal, förtal, fredsavtal, friktionstal, frontal, fullkomligt tal, fundamental, fyrtal, fyrtiotal, gaussiskt heltal, gausskt heltal, glottal, griftetal, grundtal, gyllental, heavy metal, heltal, horisontal, hundratal, hundratusental, i åratal, i runda tal, i tal, imaginärt tal, instrumental, inte tu tal, interkontinental, interkostal, invånarantal, irrationellt tal, kardinaltal, kastal, katal, klyvningstal, kollektivavtal, komplext tal, kontinental, kuggetal, kvartal, legoavtal, letal, licensavtal, linjetal, mantal, masstal, mätetal, mättat tal, medeltal, mental, metal, minustal, monumental, mörkertal, naturligt tal, nittiotal, nittonhundratal, nollnolltal, occidental, oktal, oktantal, omättat tal, ordningstal, oriental, ornamental, otal, överflödande tal, oxidationstal, palatal, palindromtal, perfekt tal, piedestal, portal, postal, prenatal, prepubertal, primtal, protontal, pubertal, qvartal, radiotal, ratingtal, rationellt tal, reellt tal, rektal, riksrättsåtal, rikt tal, röstetal, runt tal, saltomortal, samtal, segertal, sentimental, separatavtal, sextiotal, sextonhundratal, sjuktal, sjuttiotal, sjuttonhundratal, skenavtal, sluta avtal, standardavtal, svängningstal, svar på tal, tal, tantal, telefonsamtal, tevetal, tilltal, tiotal, tiotusental, tjugohundratal, tjugotal, tolvhundratal, total, transcendentalt tal, tretal, trettiotal, trettonhundratal, tusental, TV-tal, tvåtal, tvåtusental, utlandssamtal, uttal, vågtal, vänskapligt tal, varvtal, vestal, ymnigt tal

-al, abdominal, abyssal, adverbial, affärslokal, äggskal, åkerareal, aktionspotential, al, allmänt val, allodial, amiral, anal, analkanal, andrahandsval, animal, anormal, antiklerikal, antiklinal, antisocial, apelsinskal, äppelskal, äppleskal, arbetslokal, areal, ärkerival, arsenal, årsgammal, asocial, astral, återvinningscentral, atonal, åttondedelsfinal, åttondelsfinal, aural, autokefal, axial, backanal, bågnäbbval, bakhal, banal, bananskal, barnavårdscentral, bärsjal, basal, båtterminal, bengal, bergsfiskal, biennal, bilateral, binomial, biologisal, blåljuspersonal, blåval, bli gammal, bokmal, boreal, brokig kardinal, bromspedal, bussterminal, butikslokal, byggmaterial, byggnadsmaterial, central, centrifugal, cerebral, cervikalkanal, chaparral, cirkulationsintegral, citronskal, cykelpedal, cymbal, dal, danslokal, danssal, dataterminal

Vad är rim för aktiekapital?

Att aktiekapital rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder aktiekapital?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aktiekapital så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: aktiekapital på Wikipedia

Du kan också söka efter aktiekapital direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aktiekapital