Vad rimmar på uppfattande?

Uppfattande är ordet vi vill hitta rim till.

Uppfattande rimmar med följande 1580 ord:

afrättande, allomfattande, anrättande, ansättande, åsidosättande, återberättande, åtsittande, avrättande, avsättande, befattande, berättande, besättande, besittande, beskattande, beskrattande, beslutsfattande, bettande, betygsättande, bisättande, blottande, bojkottande, bosättande, brandskattande, brottande, buttande, bysättande, chattande, drattande, druttande, duttande, ersättande, fattande, flottande, flyttande, författande, förflyttande, förorättande, förrättande, försättande, försittande, fortsättande, förutsättande, gapskrattande, gittande, gluttande, gottande, gräddsättande, grattande, hettande, hittande, hjärntvättande, höttande, huttande, hyttande, idrottande, ifrågasättande, igångsättande, inberättande, infattande, innefattande, inrättande, insättande, iscensättande, klittande, knäsättande, köttande, krattande, kuttande, landsomfattande, lättande, lottande, mättande, mattsättande, missuppfattande, motsättande, mottande, nattande, nedsättande, omfattande, omsättande, oneshottande, övernattande, översättande, överskattande, påhittande, påsättande, pattande, pjättande, plattande, plottande, poängsättande, pruttande, pultvättande, puttande, ragequittande, rättande, sammanfattande, sammansättande, sättande, schackmattande, sittande, självrättande, sjösättande, skattande, skottande, skrattande, skrittande, skuttande, skvättande, slåttande, sluttande, smaksättande, smittande, smuttande, snattande, snuttande, spottande, sprättande, sprittande, stålsättande, stillasittande, stöttande, suttande, svettande, syresättande, sysselsättande, tevetittande, tillsättande, tittande, tjattande, tjuvtittande, tonsättande, tröttande, tuttande, tv-tittande, tvättande, underlättande, underrättande, underskattande, undsättande, uppfattande, upphettande, upprättande, uppskattande, uträttande, utsättande, uttröttande, världsomfattande, vettande, vittomfattande


åderlåtande, äktande, allvetande, ältande, anfäktande, anlitande, anslutande, antastande, aptitretande, arbetande, artande, åsyftande, ätande, återhämtande, återknytande, åtsmitande, avbrytande, avdunstande, avhämtande, avlastande, avluktande, avmätande, avnjutande, avslutande, avvaktande, bajtande, bakdantande, banbrytande, bantande, bastande, båtande, beaktande, bearbetande, befästande, befruktande, behäftande, behjärtande, bekantande, bekostande, bekräftande, belastande, bemötande, besiktande, beskjutande, beslutande, besprutande, betande, betraktande, bevistande, biktande, bitande, blötande, bombhotande, boostande, borstande, bortkastande, böstande, botande, braitande, bristande, brunsmetande, brytande, buktande, bultande, buntande, bytande, daktande, daltande, dejtande, diktande, doftande, driftande, dristande, dryftande, dubbelhäftande, dunstande, e-postande, edfästande, fajtande, fäktande, fastande, festande, fintande, fistande, fjantande, fjärtande, flämtande, flätande, flirtande, flöjtande, flörtande, fluktande, flytande, föraktande, föranstaltande, förätande, förbrytande, förevitande, förfäktande, förfestande, förflytande, förgätande, förgiftande, förhastande, förintande, förkastande, förkortande, förlåtande, förlitande, förmyntande, förnötande, förpestande, förpliktande, försaltande, förskjutande, förslitande, försmäktande, fortande, förtätande, fortplantande, förvaltande, förväntande, förvärvsarbetande, fotande, fraktande, framflytande, framkastande, frånstötande, frätande, frestande, frostande, fruktande, fuktande, fukthäftande, gastande, genombrytande, genskjutande, gestaltande, giftande, gitande, gjutande, gläntande, glimtande, gnatande, gnetande, gnistsprutande, grafritande, gråtande, grymtande, häftande, häktande, halsbrytande, haltande, hämtande, handarbetande, hänsyftande, hastande, hatande, hemhämtande, hetande, hintande, hjärtslitande, höftande, högaktande, hojtande, hostande, hotande, hugfästande, hutande, hystande, illaluktande, inflytande, ingjutande, inhöstande, inlåtande, inmutande, inneslutande, inriktande, insprutande, inväntande, jäktande, kältande, kantande, kastande, klämtande, klantande, kletande, klyftande, knatande, knivhotande, knockoutande, knotande, knytande, kontaktande, korsfästande, kortande, kortslutande, kostande, köttätande, kritande, krumbuktande, krystande, kunskapstörstande, kutande, kvartande, kvistande, lagstiftande, längtande, lastande, latande, lemlästande, letande, liftande, listande, litande, livshotande, ljutande, lortande, luftande, luktande, lutande, lyftande, lyktande, mäktande, mältande, matande, medvetande, metande, mindre vetande, misskötande, misströstande, mistande, mot bättre vetande, mötande, motarbetande, multande, mutande, myntande, nästande, nätande, nedbrytande, nedlåtande, nedsvärtande, nitande, njutande, nötande, nystande, omslutande, outande, överbelastande, överlastande, överlåtande, överlistande, överröstande, överskjutande, överslätande, övertande, ovetande, påfrestande, pantande, partande, påtande, permanentande, petande, plastande, plastbantande, plåtande, plitande, plutande, portande, postande, präntande, pratande, printande, procentande, promotande, prutande, pustande, putande, pyntande, quiltande, rastande, ratande, retande, riktande, ringaktande, ristande, ritande, rödlistande, rostande, rotande, rultande, rustande, rutande, ryktande, rytande, saftande, saktande, saltande, samarbetande, segflytande, siktande, skadskjutande, skäktande, skämtande, skattesmitande, skedmatande, skejtande, skiftande, skiktande, skitande, skjutande, skörtande, skötande, skrattretande, skrotande, skrymtande, skrytande, skyltande, skymtande, slaktande, slantande, slintande, slitande, slutande, smäktande, smältande, småpratande, smärtande, smetande, smitande, smutskastande, snärtande, snortande, snyftande, snyltande, snytande, softande, sötande, spaltande, spontande, sportande, spretande, sprutande, spurtande, stadfästande, startande, ståtande, stiftande, störtande, stötande, stretande, struntande, stultande, substande, suktande, svältande, svärtande, svartarbetande, svartlistande, sviktande, syftande, syltande, tältande, tårtande, tentande, testande, tetande, textande, till intet förpliktande, tillåtande, tillslutande, tillvitande, tjatande, tjötande, tjutande, tjuvstartande, töltande, törstande, traktande, trängtande, trätande, trögflytande, tröstande, tröstätande, trytande, tuktande, tultande, turistande, tutande, tvistande, twistande, tystande, underkastande, underlåtande, undermedvetande, uppdiktande, upplåtande, uppmätande, uppretande, upprustande, uppskjutande, uppskörtande, uppvaktande, uraktlåtande, urartande, ursäktande, utarbetande, utbrytande, utbytande, uteslutande, utlåtande, utöva inflytande, utrotande, utrustande, utskjutande, utstötande, vaktande, väldoftande, välluktande, vältande, väntande, vätande, växtätande, vetande, vidhäftande, viftande, viktande, vinterrustande, vistande, voltande, yrkesarbetande, ystande

-ande, abbrevierande, abdikerande, abducerande, åberopande, aberrerande, abonnerande, aborterande, abraderande, absenterande, absolverande, absorberande, abstraherande, accelererande, accentuerande, accepterande, äcklande, acklimatiserande, ackommoderande, ackompanjerande, ackorderande, ackrediterande, ackumulerande, ackvirerande, addande, adderande, adducerande, adjungerande, adlande, administrerande, admirerande, admitterande, adopterande, adorerande, ådragande, adresserande, adsorberande, adstringerande, aducerande, advocerande, affärsresande, afficierande, affirmerande, affischerande, afgifvande, aflande, aflidande, aflifvande, afskrifvande, agande, agerande, äggande, äggläggande, agglutinerande, aggregerande, agiterande, agnande, åhörande, ajournerande, åkallande, åkande, åklagande, akterseglande, aktiesparande, aktiverande, aktualiserande, åläggande, ålande, alarmerande, åldersbestämmande, åldrande, älgande, alienerande, åliggande, allemande, allenarådande, allergiframkallande, allierande, allittererande, allmänbildande, allokerande, alluderande, älskande, alstrande, alt-tabbande, alternerande, aluminerande, amalgamerande, åmande, ambulerande, ammande, ämnande, amorterande, amortiserande, amputerande, amuserande, analyserande, anammande, anande, anbefallande, anbelangande, anbringande, ändande, andragande, ändrande, anfallande, anförande, ångande, angifvande, angivande, anglande, anglifierande, angliserande, ångrande, angränsande, angripande, ängslande, anhållande, anhängiggörande, anhopande, animerande, anklagande, ankommande, ankrande, anläggande, anländande, anlöpande, anmälande, anmärkande, anmodande, annalkande, annekterande, annihilerande, annonserande, annoterande, annullerande, anoljande, anordnande, anpassande, anrikande, anropande, ansande, anskaffande, ansökande, anspelande, anställande, ansträngande, ansvarande, ansvarstagande, ansvarsyrkande, antågande, antagoniserande, antändande, anteciperande, antecknande, antedaterande, antichambrerande, antigenpresenterande, antikiserande, antikverande, anträdande, äntrande, antvardande, antydande, användande, anvisande, apande, apostroferande, appellativiserande, appellerande, applåderande, applicerande, apporterande, apprecierande, appreterande, approberande, approcherande, approximerande, apterande, arabiserande, arabisktalande, ärande, arbetssökande, argumenterande, arkaiserande, arkebuserande, arkiverande, armbågande, armerande, ärnande, arrande, arrangerande, arrenderande, arresterande, arronderande, artbestämmande, artfrämmande, artikulerande, ärvande, åsamka lidande, åsamkande, asande, asfalterande, asgarvande, åsiktsregistrerande, åskådande, åskådliggörande, askande, aspirerande, assignerande, assimilerande, assisterande, associerande, assurerande, åstadkommande, åstundande, asylsökande, åtagande, åtalande, åtecknande, återanvändande, återbesökande, återbördande, återerövrande, återfinnande, återförsäkrande, återförstatligande, återgäldande, återgivande, återhöjande, återkallande, återkommande, återlämnande, återsändande, återskapande, återspeglande, återställande, återstudsande, återtagande, återuppbyggande, återupptagande, återutgivande, återvändande, återvandrande, återvinnande, åtföljande, åtgärdande, åtgörande, åtlande, atombombande, atomiserande, åtrande, atrofierande, åtskiljande, attachande, attackerande, attesterande, attraherande, attribuerande, attributerande, auktionerande, auktoriserande, auskulterande, autentiserande, automatiserande, autotyperande, åvägabringande, avaktiverande, avancerande, avande, avannonserande, avbarkande, avbetalande, avbevakande, avbidande, avbildande, avböjande, avbokande, avdelande, avdramatiserande, äventyrande, avfärdande, avförande, avfyrande, avgivande, avgörande, avgränsande, avgudande, avhandlande, avhärvlande, avhemligande, avhysande, åvilande, avinstallerande, avisande, aviserande, avklarande, avklippande, avkodande, avkommande, avkönande, avkopplande, avkrypterande, avkylande, avläggande, avlägsnande, avlämnande, avlande, avlänkande, avlärande, avledande, avlidande, avlivande, avlönande, avlösande, avlusande, avlyssnande, avmönstrande, avrådande, avreagerande, avregistrerande, avrekommenderande, avresande, avrundande, avsägande, avsändande, avskaffande, avskalande, avskärmande, avskedande, avskedstagande, avskiljande, avskräckande, avskrivande, avslappnande, avslöjande, avsmalnande, avsomnande, avsöndrande, avspärrande, avspeglande, avstämmande, avstängande, avstavande, avstigande, avstressande, avsynande, avtackande, avtagande, avtalande, avtjänande, avträdande, avväpnande, avvarande, avvärjande, avvecklande, avverkande, avvikande, avvisande, avvittrande, avyttrande, axande, axlande, babblande, backande, bäcknande, bådande, bäddande, bagatelliserande, bailande, bajsande, bakande, bakomliggande, baktalande, bakteriedödande, bälande, balanserande, balkaniserande, balloterande, balsamerande, banande, bandande, bangande, bankande, banketterande, banktillgodohavande, bannande, bannlysande, bärande, barberande, barderande, bärgande, barhoppande, barkande, barnafödande, barnförbjudande, barnsäkrande, barrande, barrikaderande, barrikerande, bärsande, basande, baserande, basunerande, bättrande, bävande, baxande, baxnande, beckande, becknande, bedårande, bedarrande, bedjande, bedömande, bedövande, bedragande, bedrivande, bedrövande, bedyrande, beedigande, befallande, befarande, befinnande, befjädrande, befolkande, befordrande, befrågande, befriande, begabbande, begagnande, begärande, begivande, begränsande, begravande, begripande, begrundande, begynnande, behagande, behållande, behandlande, behärskande, behöfvande, behövande, beivrande, bejakande, bekämpande, bekännande, beklagande, beklämmande, bekransande, bekrigande, bekymrande, belackande, beläggande, belägrande, belamrande, beledsagande, beliggande, belönande, belysande, bemäktigande, bemannande, bemästrande, bemödande, bemyndigande, benämnande, benande, beordrande, bepansrande, beprövande, beprydande, beräknande, berättigande, beredande, berikande, beriktigande, beroendeframkallande, berömmande, beropande, berörande, berövande, berusande, beseglande, besegrande, besiktigande, besinnande, besjälande, besjungande, beskådande, beskärande, beskrifvande, beskrivande, beskuggande, beskyddande, beskyllande, beslagtagande, besökande, besovande, bespisande, beställande, bestämmande, bestickande, bestigande, bestjälande, bestraffande, bestrålande, bestridande, bestyckande, bestyrkande, besudlande, besvärande, besvärjande, betäckande, betagande, betalande, betänkande, betecknande, betingande, betitlande, betjänande, betonande, beträdande, beträffande, betslande, bettlande, betungande, betvingande, betvivlande, betydande, betygande, betyngande, beundrande, bevakande, bevändande, beväpnande, bevarande, bevattnande, bevekande, beviljande, bevisande, bevittnande, bibehållande, bibringande, bidande, bidragande, bidragsgrundande, bifallande, bifogande, biläggande, bilåkande, bilande, bildande, bindande, binomialutvecklande, bispringande, bisserande, bisträckande, biträdande, bitskt förlöjligande, bjäbbande, bjuckande, bjudande, bjuppande, bjussande, bladande, bläddrande, blåkopierande, blånande, blancherande, bländande, blånekande, blängande, blankande, blankglödgande, blåsande, blaserande, blästrande, blattefierande, blattifierande, blekande, bleknande, blesserande, blickande, blidkande, blifvande, blinkande, blivande, blixtrande, bloande, blockande, blockerande, blocköverskridande, blödande, blodisande, blodstillande, blogande, bloggande, blommande, blommerande, blommograferande, blomstrande, blonderande, blossande, blötnande, blottläggande, bluddrande, bluffande, blundande, blundrande, blurrande, blygande, boaserande, bockande, bögande, bogserande, böjande, bokande, bokförande, bokslukande, bokstaverande, bolagiserande, bölande, böljande, bollande, bolmande, bolstrande, bombande, bombarderande, bommande, bönande, bondande, bondnekande, bongande, boniterande, börande, bordande, bordläggande, borgande, börjande, börnande, bornerande, borrande, bortgörande, bortrövande, bortslängande, borttagande, bostadsbyggande, bostadssökande, botaniserande, bötfällande, bottenfiskande, bottnande, bowlande, boxande, bräckande, brädande, bräddande, brädfodrande, brådskande, bråkande, brännande, brännmärkande, bräserande, braskande, brassande, braverande, breakdansande, bredande, breddande, briljerande, bringande, brinnande, briserande, broande, bromsande, bronserande, brottsförebyggande, brukande, brunkande, brusande, brutaliserande, bryggande, brynande, buande, bubblande, budande, buffande, bugande, buggande, bullrande, bulnande, bunkrande, burande, burkande, busande, bussande, bussliknande, busvisslande, buteljerande, byggande, bykande, callande, campande, cancerframkallande, carpande, cashande, cederande, celebrerande, censurerande, centraliserande, centralstimulerande, centrande, centrerande, centrifugerande, certificerande, certifierande, changerande, chansande, chargerande, charmande, charmerande, chartrande, checkande, chiffrerande, chikanerande, chillande, chimpande, chippande, chockande, chockerande, chokande, chosande, cirklande, cirkulerande, ciselerande, citerande, civiliserande, coachande, copyskrivande, crackande, crawlande, curlande, cyklande, dabbande, däckande, daddande, dagande, daggande, dagtecknande, dagtingande, dalande, dallrande, damaskerande, dammande, dammsugande, dämpande, danande, dängande, dansande, dårande, darrande, dåsande, daterande, datoriserande, dåvarande, dävnande, debarkerande, debatterande, debiterande, debuterande, decentraliserande, dechargebetänkande, dechiffrerande, deciderande, decimerande, dedicerande, dedikerande, deducerande, defenderande, defenestrerande, defilerande, definierande, deformerande, defosforylerande, defragmenterande, degande, degraderande, degummerande, dehydrerande, dejeunerande, dejsande, dekanterande, dekapiterande, dekaterande, deklamerande, deklarerande, deklasserande, deklinerande, dekorerande, dekrediterande, dekreterande, dekrypterande, delande, delegerande, delgivande, deltagande, demaskerande, dementerande, demilitariserande, demissionerande, demobiliserande, demokratiserande, demolerande, demoniserande, demonstrerande, demonterande, demoraliserande, denaturaliserande, denaturerande, denerverande, denitrerande, denoterande, depatrierande, depolariserande, deponerande, deporterande, deppande, deprecierande, deprimerande, derangerande, deriverande, desarmerande, desavouerande, deserterande, designande, desillusionerande, desinfekterande, desinficerande, desinficierande, destillerande, destinerande, destruerande, detacherande, detekterande, determinerande, detonerande, detroniserande, devalverande, diagnosticerande, diagnostiserande, diagonalande, diande, diarieförande, diffande, differentierande, differerande, diffunderande, diffuserande, digererande, diggande, digitaliserande, dikterande, dilaterande, dillande, dimensionerande, dimpande, dimrande, dinerande, dinglande, dippande, dirigerande, dirkande, disciplinerande, diskande, diskonterande, diskrediterande, diskreperande, diskretiserande, diskriminerande, diskuterande, diskvalificerande, dispenserande, disponerande, disputerande, dissande, dissekerande, dissonerande, distanserande, distingerande, distraherande, distribuerande, ditchande, divergerande, dividerande, djävlande, djuplodande, djupnande, doande, dobblande, docerande, dockande, dödande

-ende, -väsende, adertonde, afgående, afseende, afskyende, äldreboende, alkoholberoende, ände, anförtroende, angående, anseende, anslående, anstående, ärende, ärkefiende, arrende, artfrände, årtionde, artonde, årtusende, åseende, åsiktsfrände, återfående, återseende, återstående, åtgående, åtrående, åttionde, åttonde, avgående, avkläende, avseende, avskyende, avslående, avstående, beboende, bedrägligt beteende, begående, beleende, beroende, besående, beseende, beskoende, beslående, bestående, beströende, besyende, beteende, betvående, bidragsberoende, binokulärseende, bistående, boende, bonde, bortseende, bryende, dambonde, demensboende, den onde

-ade, -dde, -de, abdikerade, abonnerade, aborterade, absorberade, abstraherade, accelererade, accentuerade, accepterade, acklimatiserade, ackommoderade, ackorderade, ackumulerade, adapterade, Adde, adderade, adjungerade, adlade, administrerade, adopterade, adresserade, aducerade, advocerade, affärsbiträde, affekterade, affektionsvärde, affirmerade, aflade, agade, agerade, äggformade, aggregerade, agnade

Vad är rim för uppfattande?

Att uppfattande rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder uppfattande?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av uppfattande så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: uppfattande på Wikipedia

Du kan också söka efter uppfattande direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=uppfattande