Vad rimmar på svepskälen?

Svepskälen är ordet vi vill hitta rim till.

Svepskälen rimmar med följande 17 ord:

anständighetsskälen, asylskälen, domskälen, känsloskälen, realskälen, sakskälen, svepskälen, vägskälen


befälen, eftermälen, fälen, farvälen, genmälen, grälen, kapitälen, nådevedermälen, tillmälen

Vad är rim för svepskälen?

Att svepskälen rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder svepskälen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av svepskälen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: svepskälen på Wikipedia

Du kan också söka efter svepskälen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=svepskälen