Vad rimmar på stallgödsel?

Stallgödsel är ordet vi vill hitta rim till.

Stallgödsel rimmar med följande 8 ord:

flytgödsel, födsel, gödsel, handelsgödsel, konstgödsel, kvävegödsel, mineralgödsel, stallgödsel


Vad är rim för stallgödsel?

Att stallgödsel rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder stallgödsel?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stallgödsel så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: stallgödsel på Wikipedia

Du kan också söka efter stallgödsel direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stallgödsel