Vad rimmar på sämja?

Sämja är ordet vi vill hitta rim till.

Sämja rimmar med följande 7 ord:

åsämja, missämja, osämja, sämja


befrämja, främja, tämja

Vad är rim för sämja?

Att sämja rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder sämja?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sämja så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: sämja på Wikipedia

Du kan också söka efter sämja direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sämja