Vad rimmar på öra?

Öra är ordet vi vill hitta rim till.

Öra rimmar med följande 100 ord:

köra, föra, röra, böra, göra, höra, smöra, snöra, störa, iföra, införa, utgöra, åhöra, anföra, angöra, avföra, avgöra, beröra, utföra, medföra, svinöra, rengöra, jemföra, påföra, kungöra, uppgöra, upphöra, vidröra, ondgöra, frigöra, havsöra, hemföra, uppföra, bokföra, hundöra, busköra, torgföra, saluföra, förföra, rådgöra, äggröra, förgöra, redogöra, slitgöra, slutföra, fullgöra, ytteröra, framföra, fastgöra, tillföra, tillhöra, förhöra, jämföra, klargöra, gottgöra, lösgöra, inneröra, hänföra, härröra, hundgöra, genomföra, ajourföra, mellanöra, förstöra, överföra, diarieföra, lagliggöra, sammanföra, tydliggöra, kvinnogöra, ombordföra, återinföra, möjliggöra, tjänstgöra, övningsköra, omöjliggöra, oskadliggöra, korsförhöra, tillgodogöra, marknadsföra, tillintetgöra, offentliggöra, anhängiggöra, obegripliggöra, medvetandegöra, totalförstöra, åskådliggöra, uppmärksamgöra, misstänkliggöra, tillgängliggöra, ara, bra, dra, era, Era, yra, Vera, sura, Zara, Tyra.

Vad är rim för öra?

Att öra rimmar med ett ord, som t.ex. köra, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder öra?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av öra så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: öra på Wikipedia

Du kan också söka efter öra direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=öra

Ord som liknar ordet öra:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 680 ord som på något sätt liknar ordet öra Här kommer de tio första: adiafora, adoptivförälder, adorabel, adorabelt, adoration, adoratör, äggröra, agorafobi, åhöra och åhörande.Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord