Vad rimmar på lhasa apso?

Lhasa apso är ordet vi vill hitta rim till.

Lhasa apso rimmar med följande 27 ord:

lhasa apso


calypso

amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, concerto grosso, corso, espresso, förvisso, furioso, inkasso, keso, korso, kvabbso, lasso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, till yttermera visso, torso

Vad är rim för lhasa apso?

Att lhasa apso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder lhasa apso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lhasa apso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: lhasa apso på Wikipedia

Du kan också söka efter lhasa apso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lhasa apso