Vad rimmar på grälad?

Grälad är ordet vi vill hitta rim till.

Grälad rimmar med följande 5 ord:

grälad


besjälad, fälad, spjälad, tjälad

Vad är rim för grälad?

Att grälad rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder grälad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av grälad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: grälad på Wikipedia

Du kan också söka efter grälad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=grälad