Vad rimmar på genmälen?

Genmälen är ordet vi vill hitta rim till.

Genmälen rimmar med följande 17 ord:

eftermälen, genmälen, nådevedermälen, tillmälen


anständighetsskälen, asylskälen, befälen, domskälen, fälen, farvälen, grälen, känsloskälen, kapitälen, realskälen, sakskälen, svepskälen, vägskälen

Vad är rim för genmälen?

Att genmälen rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder genmälen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av genmälen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: genmälen på Wikipedia

Du kan också söka efter genmälen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=genmälen