Vad rimmar på gära?

Gära är ordet vi vill hitta rim till.

Gära rimmar med följande 100 ord:

ära, nära, dära, tära, lära, hära, kära, sära, bära, tvära, tjära, skära, svära, blära, oskära, megära, vanära, avlära, ellära, bevära, umbära, begära, omskära, livnära, raslära, cellära, förära, besvära, beskära, irrlära, jordnära, innebära, ingefära, förfära, förtära, ljudlära, förebära, nickskära, månskära, färglära, figurnära, villolära, knivskära, växtlära, brunskära, ängsskära, värmelära, mängdlära, pågablära, grönskära, vishetslära, fjällskära, vävnadslära, rörelselära, jäsningslära, descendenslära, läkemedelslära, strömningslära, verklighetsnära, maktdelningslära, hälsovårdslära, ärftlighetslära, hållfasthetslära, ara, bra, dra, era, Era, yra, Vera, öra, sura, Zara, Tyra, vara, Vara, syra, tara, åra, tura, tira, tora, Tora, wara, vira, irra, ivra, jura, kora, kura, lera, lira, lura, lyra, mara, mera, Mira, Mora, mora.

Vad är rim för gära?

Att gära rimmar med ett ord, som t.ex. ära, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder gära?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gära så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: gära på Wikipedia

Du kan också söka efter gära direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gära

Ord som liknar ordet gära:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 22 ord som på något sätt liknar ordet gära Här kommer de tio första: begära, begäran, begärande, begärandes, deltagarantal, flygaräss, fugara, garage, garageuppfart och garam masala.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord