Vad rimmar på frånträdd?

Frånträdd är ordet vi vill hitta rim till.

Frånträdd rimmar med följande 39 ord:

anträdd, avträdd, beträdd, biträdd, efterträdd, företrädd, frånträdd, inträdd, obeträdd, överträdd, uppträdd


bli rädd, brädd, höjdrädd, livrädd, mörkrädd, orädd, rädd

avklädd, bädd, barkklädd, bikiniklädd, civilklädd, dödsbädd, finklädd, förklädd, iklädd, lättklädd, oklädd, påklädd, smädd, snöklädd, stapelbädd, svartklädd, teakklädd, utklädd, utspädd, välklädd, vitklädd

Vad är rim för frånträdd?

Att frånträdd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder frånträdd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av frånträdd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: frånträdd på Wikipedia

Du kan också söka efter frånträdd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=frånträdd