Vad rimmar på främmad?

Främmad är ordet vi vill hitta rim till.

Främmad rimmar med följande 4 ord:

främmad, hämmad, ohämmad, översvämmad

Vad är rim för främmad?

Att främmad rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder främmad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av främmad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: främmad på Wikipedia

Du kan också söka efter främmad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=främmad