Vad rimmar på främja?

Främja är ordet vi vill hitta rim till.

Främja rimmar med följande 7 ord:

befrämja, främja


åsämja, missämja, osämja, sämja, tämja

Vad är rim för främja?

Att främja rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder främja?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av främja så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: främja på Wikipedia

Du kan också söka efter främja direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=främja