Vad rimmar på förtöja?

Förtöja är ordet vi vill hitta rim till.

Förtöja rimmar med följande 28 ord:

förtöja


töja

återhöja, avböja, avslöja, benlöja, blöja, dröja, engångsblöja, fördröja, förhöja, förnöja, fotbollströja, groplöja, huvtröja, plöja, röja, shetlandströja, siklöja, slöja, snöröja, T-tröja, trikåtröja, tröja, undanröja, undertröja, upphöja, vårsiklöja

Vad är rim för förtöja?

Att förtöja rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder förtöja?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förtöja så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: förtöja på Wikipedia

Du kan också söka efter förtöja direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förtöja