Vad rimmar på förstådd?

Förstådd är ordet vi vill hitta rim till.

Förstådd rimmar med följande 33 ord:

återstådd, bestådd, bistådd, förstådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, oförstådd, påstådd, svårförstådd, underförstådd


andfådd, återfådd, åtrådd, avrådd, besådd, betvådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förutspådd, nådd, onådd, rentvådd, sådd, spådd, trådd, tvådd, uppnådd

Vad är rim för förstådd?

Att förstådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder förstådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förstådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: förstådd på Wikipedia

Du kan också söka efter förstådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förstådd