Vad rimmar på försälja?

Försälja är ordet vi vill hitta rim till.

Försälja rimmar med följande 9 ord:

försälja, sälja


förtälja, kvälja, qvälja, svälja, tälja, utvälja, välja

Vad är rim för försälja?

Att försälja rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder försälja?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av försälja så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: försälja på Wikipedia

Du kan också söka efter försälja direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=försälja