Vad rimmar på förrådd?

Förrådd är ordet vi vill hitta rim till.

Förrådd rimmar med följande 33 ord:

förrådd


åtrådd, avrådd, förebrådd, trådd

andfådd, återfådd, återstådd, besådd, bestådd, betvådd, bistådd, ernådd, flådd, förmådd, försmådd, förstådd, förutspådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, nådd, oförstådd, onådd, påstådd, rentvådd, sådd, spådd, svårförstådd, tvådd, underförstådd, uppnådd

Vad är rim för förrådd?

Att förrådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder förrådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förrådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: förrådd på Wikipedia

Du kan också söka efter förrådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förrådd