Vad rimmar på förmådd?

Förmådd är ordet vi vill hitta rim till.

Förmådd rimmar med följande 33 ord:

förmådd


försmådd

andfådd, återfådd, återstådd, åtrådd, avrådd, besådd, bestådd, betvådd, bistådd, ernådd, flådd, förebrådd, förrådd, förstådd, förutspådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, nådd, oförstådd, onådd, påstådd, rentvådd, sådd, spådd, svårförstådd, trådd, tvådd, underförstådd, uppnådd

Vad är rim för förmådd?

Att förmådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder förmådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förmådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: förmådd på Wikipedia

Du kan också söka efter förmådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förmådd