Vad rimmar på född?

Född är ordet vi vill hitta rim till.

Född rimmar med följande 34 ord:


barnfödd, danskfödd, dödfödd, enfödd, finskfödd, född, förstfödd, franskfödd, infödd, italienskfödd, medfödd, norskfödd, nyfödd, ofödd, olycksfödd, österrikiskfödd, pånyttfödd, polskfödd, ryskfödd, svenskfödd, tyskfödd, utlandsfödd, välfödd

beströdd, förblödd, förödd, förströdd, gödd, lödd, nödd, stödd, strödd, understödd, välgödd

Vad är rim för född?

Att född rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder född?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av född så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: född på Wikipedia

Du kan också söka efter född direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=född