Vad rimmar på fälen?

Fälen är ordet vi vill hitta rim till.

Fälen rimmar med följande 17 ord:

befälen, fälen


anständighetsskälen, asylskälen, domskälen, eftermälen, farvälen, genmälen, grälen, känsloskälen, kapitälen, nådevedermälen, realskälen, sakskälen, svepskälen, tillmälen, vägskälen

Vad är rim för fälen?

Att fälen rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder fälen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fälen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: fälen på Wikipedia

Du kan också söka efter fälen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fälen