Vad rimmar på ettåring?

Ettåring är ordet vi vill hitta rim till.

Ettåring rimmar med följande 44 ord:

-åring, adertonåring, artonåring, åttaåring, åttioåring, åttiofemåring, elvaåring, ettåring, femåring, femtioåring, femtiofemåring, femtonåring, fjortonåring, flertusenåring, fyraåring, fyrtioåring, fyrtiofemåring, halvtusenåring, hundraåring, låring, nioåring, nittioåring, nittiofemåring, nittonåring, nollåring, sexåring, sextioåring, sextiofemåring, sextonåring, sjuåring, sjuttioåring, sjuttiofemåring, sjuttonåring, tioåring, tjugoåring, tjugofemåring, tolvåring, tonåring, treåring, trettioåring, trettiofemåring, trettonåring, tusenåring, tvååring


Vad är rim för ettåring?

Att ettåring rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder ettåring?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ettåring så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: ettåring på Wikipedia

Du kan också söka efter ettåring direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ettåring