Vad rimmar på ekvivalensrelation?

Ekvivalensrelation är ordet vi vill hitta rim till.

Ekvivalensrelation rimmar med följande 985 ord:

ablation, ackumulation, alveolarventilation, appellation, artikulation, assimilation, avinstallation, cirkulation, datasimulation, datorsimulation, deflation, destillation, dispersionsrelation, djurpopulation, ejakulation, ekvivalensrelation, exhalation, familjekonstellation, fraktionerad destillation, gastrulation, gestikulation, gratulation, hyperventilation, inflation, inhalation, installation, interpellation, interpolation, isolation, kapitulation, kärleksrelation, koagulation, kollation, kompilation, konfabulation, konstellation, kontemplation, kopulation, korrelation, kumulation, manipulation, modulation, oscillation, ovulation, population, reflation, rekapitulation, relation, revelation, semantisk relation, simulation, social manipulation, spekulation, stagflation, torrdestillation, translation, undulation, variolation, varmvattencirkulation, växtpopulation, ventilation, violation

-ation, abbreviation, abdikation, aberration, abjuration, acceleration, acklamation, ackommodation, adaptation, administration, admiration, adoration, affektation, affirmation, äggledarinflammation, agglomeration, agglutination, aggregation, agitation, algebraisk ekvation, algebraisk notation, alienation, alimentation, allitteration, alpin kombination, alteration, amplifikation, amputation, andragradsekvation, andrahandsinformation, ändstation, animation, annotation, antecipation, antigenpresentation, användardokumentation, applikation, approximation, arbetsrotation, arbetssituation, arbetsstation, argumentation, artärinflammation, aspiration, association, återvinningsstation, auktorisation, auskultation, automation, bensinstation, beskrivande notation, besvärlig situation, betaoxidation, bifurkation, bilstation, blindtarmsinflammation, blodsockerkoncentration, bokillustration, bokstavskombination, brandstation, bukhinneinflammation, bukspottkörtelinflammation, busstation, calmettevaccination, centralisation, centralstation, centripetalacceleration, cirkelargumentation, civilisation, deceleration, dedikation, deformation, degeneration, deifikation, deklamation, deklaration, deklination, dekoration, delegation, demarkation, demonstration, denomination, denotation, deportation, depreciation, deputation, derivation, desinformation, desintegration, deskvamation, desperation, destination, desublimation, determination, detonation, detronisation, deviation, differensekvation, differentialekvation, diofantisk ekvation, diskvalifikation, dislokation, disputation, dissertation, dissociation, divination, djurrättsorganisation, DNA-replikation, dokumentation, donation, ekvation, ekvivokation, elevation, elimination, elongation, emanation, emancipation, emigration, enumeration, evangelisation, exacerbation, exaltation, examination, excitation, exkommunikation, explikation, expropriation, exspiration, fabrikation, falsifikation, familjesituation, fascination, federation, femtegradsekvation, figuration, filtration, fjärdegradsekvation, fluktuation, folkrepresentation, formation, förstagradsekvation, fortifikation, foundation, frustration, funktionalekvation, generation, glomerulusfiltration, gratifikation, gravitation, hallucination, hesitation, homologation, hudtransplantation, husockupation, huvudtransplantation, idéassociation, identifikation, illumination, illustration, imitation, immigration, implementation, implikation, improvisation, indignation, indikation, infiltration, inflammation, information, initiation, inkarnation, inklination, inkrustation, innervation, innovation, insemination, insinuation, inspiration, instrumentation, insubordination, integralekvation, integration, interpretation, intonation, invitation, invokation, irrigation, irritation, iteration, järnvägsstation, jobbrotation, jugendstation, juldekoration, kaliumkoncentration, kamelnotation, kanalisation, kanonisation, klassifikation, kodifikation, kollokation, kolonisation, kolonnoperation, kombination, kommunikation, kommutation, komparation, kompensation, komplikation, konation, koncentration, kondensation, konfederation, konfiguration, konfirmation, konfiskation, konformation, konfrontation, kongregation, konjugation, konnotation, konsekration, konsideration, konspiration, konsternation, konsultation, konsumentinformation, kontamination, konversation, kooperation, koordination, korporation, kreation, kremation, krissituation, kristallisation, kubisk ekvation, kulmination, kvadratisk ekvation, kvalifikation, kvartisk ekvation, kvintisk ekvation, laboration, läkarstation, lamentation, landsorganisation, ledinflammation, legation, legitimation, libation, likvidation, limitation, lineär transformation, linjär ekvation, linjär transformation, linjärkombination, litifikation, ljusadaptation, lokation, lunginflammation, luxation, maceration, machination, magnetisk deklination, manifestation, maskinstation, massfabrikation, masturbation, meditation, mejlkonversation, menstruation, metrostation, migration, miljöorganisation, mobilapplikation, moderation, modifikation, mörkeradaptation, motivation, motmanifestation, motprestation, multiplikation, musikrekommendation, mutation, mystifikation, narration, nation, nätpublikation, navigation, negation, njurinflammation, nödsituation, nordisk kombination, notifikation, novation, nullifikation, nybyggnation, obligation, observation, obstipation, ockupation, omformarstation, önation, operation, oration, ordinär differentialekvation, ordination, organisation, öroninflammation, ossifikation, ovation, övre kulmination, oxidation, palpation, paraplyorganisation, parentation, participation, partiell differentialekvation, påverkansoperation, pendeltågsstation, penetration, permutation, personifikation, plasmakoncentration, plastikoperation, plogformation, polarisation, polisstation, pollination, polymerisation, predation, predestination, premieobligation, prenumeration, preparation, presentation, prestation, proklamation, prolongation, promulgation, pronation, propagation, provokation, publikation, qvalifikation, radoperation, ratifikation, ration, realisation, recitation, reformation, regeneration, Reifikation, reinkarnation, reklamation, rekommendation, rekreation, relegation, rensningsoperation, reparation, replikation, representation, reputation, reservation, resignation, respiration, restauration, retardation, rotation, rotekvation, säckstation, saturation, schacknotation, segregation, sekvestration, sensation, separation, situation, självdeklaration, sköldkörtelinflammation, slutstation, socialisation, sollicitation, sopstation, specifikation, stagnation, station, sterilisation, stilimitation, styrkedemonstration, subordination, summation, supination, suppuration, t-banestation, tandköttsinflammation, tappstation, telegrafstation, tidsdilatation, tidsreservation, totalstation, transfiguration, transformation, translitteration, translokation, transmigration, transmutation, transpiration, transplantation, transsubstantiation, tredjegradsekvation, tunnelbanestation, turiststation, tyngdacceleration, undre kulmination, vaccination, valagitation, vardagssituation, vårdrekommendation, variation, variolisation, varudeklaration, vasodilatation, vätejonkoncentration, vegetation, veneration, verbalinspiration, verifikation, versifikation, vexation, vibration, visitation

-ition, -tion, ablution, abolition, absolution, absorption, abstraktion, ackvisition, action, adaption, addition, admonition, adoption, adposition, adsorption, affärstransaktion, affektion, akademisk kondition, åkattraktion, aktion, algebraisk funktion, ambition, ammunition, analytisk funktion, andra position, annektion, apparition, apposition, aritmetisk funktion, attention, attraktion, audition, auktion, autofiktion, autosuggestion, baklängeskonstruktion, bastion, bijektion, biologilektion, blockadaktion, budgetproposition, cirkeldefinition, deduktion, definition, deposition, desinfektion, deskription, destruktion, detektion, devotion, diffraktion, digestion, diktion, direktion, diskretion, disposition, disproportion, dissektion, distinktion, distraktion, distribution, edition, efterhandskonstruktion, efterkonstruktion, egenfunktion, ejektionsfraktion, ektopisk eruption, emotion, erektion, erudition, eruption, erytrocytvolymfraktion, evolution, exekution, exekutiv auktion, exkretion, expedition, exponentialfunktion, exposition, extraktion, femte position, fiktion, fiskauktion, fjärde position, första position, fraktion, friktion, funktion, fylla en funktion, fylla sin funktion, fysiklektion, generalrepetition, gitarrlektion, glattmuskelkontraktion, hashfunktion, Heavisides stegfunktion, hel funktion, hjärnfunktion, hjärtmuskelkontraktion, holomorf funktion, homoadoption, homogen funktion, hyperkorrektion, inaktion, indigestion, indiskretion, induktion, infektion, inhibition, injektion, inkvisition, inskription, inspektion, institution, instruktion, intention, interaktion, interjektion, interpunktion, intervention, introduktion, introspektion, intuition, invention, involution, jämviktsreaktion, jordbruksproduktion, jurisdiktion, juxtaposition, kaution, kedjereaktion, kemilektion, kemisk reaktion, koalition, kognition, kollektion, komposition, konception, kondensationsreaktion, kondition, konfektion, kongestion, konjunktion, konkretion, konskription, konstant funktion, konstitution, konstruktion, konsumtion, kontradiktion, kontraktion, kontrarevolution, kontribution, konvektion, konvention, korrektion, korruption, kubisk funktion, kulturinstitution, Kunglig Majestäts nådiga statsverksproposition, längdkontraktion, ledarredaktion, lektion, linjär funktion, ljudabsorption, luftvägsinfektion, magsaftsekretion, malabsorption, massproduktion, matematiklektion, mattelektion, meromorf funktion, mikroproduktion, miktion, motion, motrevolution, muskelkontraktion, nonintervention, nyproduktion, obduktion, obstruktion, opposition, option, ordprediktion, ostensiv definition, överkonsumtion, överproduktion, perception, perfektion, petition, pianolektion, pollution, portion, position, postposition, potensfunktion, prediktion, predisposition, preposition, preskription, presumtion, presupposition, pretention, prevention, primitiv funktion, produktion, prohibition, projektion, promotion, proportion, proposition, prostitution, protektion, protolysreaktion, pulp fiction, punktion, rationell funktion, reabsorption, reaktion, reception, redaktion, redoxreaktion, reduktion, reflektion, refraktion, rekonstruktion, rektion, rekvisition, repetition, reproduktion, resolution, resorption, restitution, restriktion, retention, revolution, riksdagsmotion, rullfriktion, salivsekretion, saltsyrasekretion, sambandstransaktion, sammansatt funktion, sammetsrevolution, sånglektion, sanktion, satisfaktion, satskonstruktion, science fiction, science-fiction, sekretion, sektion, selektion, sinusfunktion, skattereduktion, skelettmuskelkontraktion, slutproduktion, snusportion, solution, spedition, spellektion, spermieproduktion, sportredaktion, stegfunktion, strandvraksauktion, subjunktion, substitution, subtraktion, subvention, suggestion, superposition, superstition, surjektion, svensklektion, svettproduktion, tågexpedition, tågkrasch i slow motion, takkonstruktion, taktil perception, tradition, transaktion, transition, transkription, transposition, tredje position, tredjegradsfunktion, trigonometrisk funktion, ur funktion, urinproduktion, utlandsadoption, värmeproduktion, varudistribution, vasokonstriktion, våtdeposition, virusinfektion, vivisektion, volymfraktion, yrkesinspektion

-sion, abrahamitisk religion, abrasion, abskission, accession, ackordion, adagion, adhesion, aggression, akromion, Albion, allusion, annexion, apostolisk succession, arpeggion, Asunción, aversion, begravningsprocession, betaversion, bildfusion, billion, blodtransfusion, bokrecension, bondpermission, byta religion, centurion, cession, champion, coverversion, datakompression, datatransmission, defension, demission, depression, desillusion, diffusion, digression, dimension, dimission, disjunkt union, diskussion, dispersion, distorsion, diversion, division, dropptransfusion, effusion, elision, emission, emulsion, erosion, eurovision, exkursion, expansion, explosion, extension, faktorion, fermion, filmrecension, fission, flexion, förlikningskommission, främlingslegion, fusion, gå i pension, ganglion, granatexplosion, halvpension, helpension, histrion, Hyperion, illusion, immission, implosion, impression, inflexion, infusion, intermission, invasion, inversion, jondiffusion, kohesion, kollision, kommission, kommunion, komplexion, kompression, koncession, konfession, konklusion, kontusion, konversion, konvulsion, korrosion, kvaternion, läsion, legion, lesion, million, mission, mordkommission, näckrospion, nollvision, nyemission, ockasion, oktonion, opinion, Orion, passion, pension, perkussion, permission, perversion, pion, precision, preklusion, pression, prion, procession, profession, progression, provdivision, provision, realdiskussion, recension, recession, reflexion, region, regression, rektascension, rekursion, religion, remission, repression, repulsion, revision, secession, sedenion, session, skorpion, spion, stadion, stranderosion, succession, suspension, suspicion, symposion, television, transfusion, transmission, union, valutaunion, världsreligion, vermilion, version, virion, vision, webbtelevision

-fon, -gon, -on, -son, 2-propanon, 3D-glasögon, abandon, Abrahamsson, accelerandon, accompagnaton, acetofenon, aceton, ackordeon, adagietton, aderton, Adolfsson, adoptivson, adrenokortikotropiskt hormon, adrenokortikotropt hormon, adressikon, advokatpäron, afton, Agamemnon, ajaton, åkdon, Åkesson, akrostikon, aldosteron, Alexandersson, Alfredson, Alfredsson, allegretton, allegron, alligatorpäron, allofon, amason, ammoniumjon

Vad är rim för ekvivalensrelation?

Att ekvivalensrelation rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder ekvivalensrelation?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ekvivalensrelation så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: ekvivalensrelation på Wikipedia

Du kan också söka efter ekvivalensrelation direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ekvivalensrelation