Vad rimmar på Cumbria?

Cumbria är ordet vi vill hitta rim till.

Cumbria rimmar med följande 53 ord:

ria, fria, aria, kria, skria, kuria, paria, Maria, nutria, sharia, infria, gloria, befria, Nigeria, cikoria, Liberia, osteria, malaria, materia, Viktoria, victoria, pizzeria, Pretoria, viktoria, Victoria, galleria, valkyria, historia, urtikaria, kafeteria, cafeteria, militaria, Alexandria, promemoria, antimateria, trajektoria, livshistoria, förhistoria, idéhistoria, norgehistoria, spökhistoria, musikhistoria, mediehistoria, kyrkohistoria, konsthistoria, kulturhistoria, socialhistoria, teknikhistoria, rättshistoria, levnadshistoria, naturalhistoria, skräckhistoria, vetenskapshistoria.

Vad är rim för Cumbria?

Att Cumbria rimmar med ett ord, som t.ex. ria, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Cumbria?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Cumbria så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cumbria

Du kan också söka efter Cumbria direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Cumbria


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord