Vad rimmar på buffert?

Buffert är ordet vi vill hitta rim till.

Buffert rimmar med följande 169 ord:

buffert, puffert

Amerikakoffert, koffert, offert

perifert

abonnemangskonsert, Albert, alert, ampert, Bert, bistert, bittert, buttert, camembert, celebert, daggert, dävert, dessert, digert, dyckert, dykcert, dystert, edert, Eilert, ert, Evert, expert, extrovert, fagert, fendert, flambiert, Gert, Gilbert, gitarrkonsert, hävert, Herbert, hôvvert, Hubert, illustert, inert, innebördsdigert, introvert, julkonsert, knallert, knapert, konsert, kulvert, kuvert, kypert, labert, läckert, luckert, lystert, magert, manipuliert, mediokert, muntert, nyårskonsert, nyktert, nytert, olycksdigert, onyktert, osäkert, påvert, propert, queert, reformert, robbert, Robert, säkert, såvert, schlendert, sievert, självsäkert, skonert, standert, stjert, tappert, trafiksäkert, tvärsäkert, vackert, vajert, visitiert, vittert, ystert

-vart, abort, absurt, ackordera bort, akademisk kvart, äkta vallört, aktiv transport, allt fort, alltfort, alvarmalört, ånga bort, ångbåtssjöfart, anmärkningsvärt, anpart, apart, apport, apstjärt, ärbart, arbeta svart, arbiträrt, ärlesolfjäderstjärt, art, återstart, auktoritärt, autostart, avart, avfart, avgjort, avlärt, avsevärt, avundsvärt, badort, bakpart, bankkort, bart, beaufort, becksvart, bedömningssport, bergart, bergkorsört, bestört, betalkort, beundransvärt, bevisbart, bildbart, biltransport, bisarrt, bjärt, blå snokört, blåsa hårt, blåstjärt, blott och bart, boardingkort, böjbart, bollsport, borstspenört, bort, bostadsort, bruksort, brunnsort, brunört, brytvärt, busskörkort, busskort, byggstart, campingkort, centralort, containertransport, Curt, cykelsport, D-körkort, däggdjursart, dansk skörbjuggsört, dart, destinationsort, djurart, djurtransport, dö bort, dogcart, dovhjort, drömstart, dunsta bort, durtonart

Vad är rim för buffert?

Att buffert rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder buffert?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av buffert så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: buffert på Wikipedia

Du kan också söka efter buffert direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=buffert