Vad rimmar på bjärt?

Bjärt är ordet vi vill hitta rim till.

Bjärt rimmar med följande 47 ord:

bjärt

apstjärt, ärlesolfjäderstjärt, blåstjärt, familjärt, fjärt, framstjärt, irreguljärt, linjärt, rödstjärt, solfjäderstjärt, stjärt, svart rödstjärt

anmärkningsvärt, arbiträrt, auktoritärt, avlärt, avsevärt, avundsvärt, beundransvärt, brytvärt, egenkärt, elementärt, extraordinärt, förvånansvärt, fruktansvärt, humanitärt, kikärt, legärt, militärt, nämnvärt, ömkansvärt, ordinärt, pisksnärt, populärt, prekärt, primärt, rudimentärt, självkärt, skärt, solitärt, spektakulärt, temporärt, totalitärt, tvärt, vara fara värt, visionärt

Vad är rim för bjärt?

Att bjärt rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bjärt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bjärt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bjärt på Wikipedia

Du kan också söka efter bjärt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bjärt