Vad rimmar på bistådd?

Bistådd är ordet vi vill hitta rim till.

Bistådd rimmar med följande 33 ord:

återstådd, bestådd, bistådd, förstådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, oförstådd, påstådd, svårförstådd, underförstådd


andfådd, återfådd, åtrådd, avrådd, besådd, betvådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förutspådd, nådd, onådd, rentvådd, sådd, spådd, trådd, tvådd, uppnådd

Vad är rim för bistådd?

Att bistådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bistådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bistådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bistådd på Wikipedia

Du kan också söka efter bistådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bistådd