Vad rimmar på betvådd?

Betvådd är ordet vi vill hitta rim till.

Betvådd rimmar med följande 33 ord:

betvådd, rentvådd, tvådd


andfådd, återfådd, återstådd, åtrådd, avrådd, besådd, bestådd, bistådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förstådd, förutspådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, nådd, oförstådd, onådd, påstådd, sådd, spådd, svårförstådd, trådd, underförstådd, uppnådd

Vad är rim för betvådd?

Att betvådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder betvådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av betvådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: betvådd på Wikipedia

Du kan också söka efter betvådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=betvådd