Vad rimmar på bestådd?

Bestådd är ordet vi vill hitta rim till.

Bestådd rimmar med följande 33 ord:

återstådd, bestådd, bistådd, förstådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, oförstådd, påstådd, svårförstådd, underförstådd


andfådd, återfådd, åtrådd, avrådd, besådd, betvådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förutspådd, nådd, onådd, rentvådd, sådd, spådd, trådd, tvådd, uppnådd

Vad är rim för bestådd?

Att bestådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bestådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bestådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bestådd på Wikipedia

Du kan också söka efter bestådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bestådd