Vad rimmar på besjälad?

Besjälad är ordet vi vill hitta rim till.

Besjälad rimmar med följande 5 ord:

besjälad, spjälad, tjälad


fälad, grälad

Vad är rim för besjälad?

Att besjälad rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder besjälad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av besjälad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: besjälad på Wikipedia

Du kan också söka efter besjälad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=besjälad