Vad rimmar på besådd?

Besådd är ordet vi vill hitta rim till.

Besådd rimmar med följande 33 ord:

besådd


sådd

andfådd, återfådd, återstådd, åtrådd, avrådd, bestådd, betvådd, bistådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förstådd, förutspådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, nådd, oförstådd, onådd, påstådd, rentvådd, spådd, svårförstådd, trådd, tvådd, underförstådd, uppnådd

Vad är rim för besådd?

Att besådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder besådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av besådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: besådd på Wikipedia

Du kan också söka efter besådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=besådd