Vad rimmar på avträda?

Avträda är ordet vi vill hitta rim till.

Avträda rimmar med följande 38 ord:

anträda, avträda, beträda, biträda, efterträda, företräda, framträda, frånträda, inträda, ligga i träda, överträda, sammanträda, tillträda, träda, uppträda, utträda


ekbräda, glidbräda, instrumentbräda, klösbräda, rullbräda, skärbräda, skräda, surfbräda, tvättbräda

avkläda, bekläda, förkläda, försmäda, häda, kväda, okväda, qväda, smäda, späda, städa, storstäda, utspäda

Vad är rim för avträda?

Att avträda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avträda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avträda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avträda på Wikipedia

Du kan också söka efter avträda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avträda