Vad rimmar på avsked?

Avsked är ordet vi vill hitta rim till.

Avsked rimmar med följande 100 ord:

ed, hed, ked, led, med, ned, ped, sed, ved, bred, cred, fred, kned, kved, osed, Pred, sked, smed, sned, vred, Ahmed, ifred, lamed, mened, moped, ofred, skred, speed, tweed, utmed, afsked, Alfred, benved, besked, dermed, farled, fetved, fotled, kulled, sidled, tesked, torped, varmed, brakved, djupled, drivved, därmed, elmoped, förled, ganymed, glidled, handled, hvarmed, härmed, knogled, knäled, logoped, Manfred, matsked, Mohamed, namnled, ortoped, ringled, samojed, efterled, flottled, guldsmed, gångled, huvudled, kaffeved, klensmed, knivsmed, kärnved, låssmed, massaved, Mohammed, Muhammed, plägsed, soppsked, tjärved, träsked, uppoched, ytterled, ägofred, bergskred, decoupled, flakmoped, högerled, jordskred, kaffesked, längsmed, mellanled, mockasked, passepied, plastsked, snöskred, splintved, trafikled, trajstjed, trohetsed.

Vad är rim för avsked?

Att avsked rimmar med ett ord, som t.ex. ed, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avsked?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avsked så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avsked på Wikipedia

Du kan också söka efter avsked direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avsked

Ord som liknar ordet avsked:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 9 ord som på något sätt liknar ordet avsked: avsked på grått papper, avskeda, avskedad, avskedande, avskedandes, avskedsfest, avskedshälsning, avskedskyss och avskedstagande.Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord