Vad rimmar på avsevärt?

Avsevärt är ordet vi vill hitta rim till.

Avsevärt rimmar med följande 47 ord:

avsevärt

anmärkningsvärt, avundsvärt, beundransvärt, brytvärt, förvånansvärt, fruktansvärt, nämnvärt, ömkansvärt, tvärt, vara fara värt

apstjärt, arbiträrt, ärlesolfjäderstjärt, auktoritärt, avlärt, bjärt, blåstjärt, egenkärt, elementärt, extraordinärt, familjärt, fjärt, framstjärt, humanitärt, irreguljärt, kikärt, legärt, linjärt, militärt, ordinärt, pisksnärt, populärt, prekärt, primärt, rödstjärt, rudimentärt, självkärt, skärt, solfjäderstjärt, solitärt, spektakulärt, stjärt, svart rödstjärt, temporärt, totalitärt, visionärt

Vad är rim för avsevärt?

Att avsevärt rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avsevärt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avsevärt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avsevärt på Wikipedia

Du kan också söka efter avsevärt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avsevärt