Vad rimmar på avsevärd?

Avsevärd är ordet vi vill hitta rim till.

Avsevärd rimmar med följande 98 ord:

avsevärd, sevärd, vicevärd

-värd, aktningsvärd, älskvärd, anmärkningsvärd, åtråvärd, avskyvärd, avundsvärd, beaktansvärd, beklagansvärd, berömvärd, betraktansvärd, beundransvärd, brytvärd, damoklessvärd, eftersträvansvärd, flygvärd, fodervärd, förundransvärd, förvånansvärd, fruktansvärd, hedervärd, huggsvärd, hyresvärd, julvärd, klandervärd, komplexvärd, läsvärd, lovvärd, minnesvärd, nämnvärd, ömkansvärd, önskvärd, ovärd, prisvärd, programvärd, reellvärd, skyddsvärd, svärd, tågvärd, tänkvärd, tillbedjansvärd, trovärd, våningsvärd, värdshusvärd, vektorvärd

åtgärd, avdrivningshärd, avfärd, avlärd, avtärd, ballongfärd, begärd, beskärd, besparingsåtgärd, bilfärd, bussfärd, ditfärd, färd, fjärd, flärd, förtärd, gondolfärd, hädanfärd, hitfärd, högfärd, Ingegärd, irrfärd, jordafärd, jungfrufärd, lärd, lättlärd, månfärd, mjärd, närd, ofärd, olärd, pilgrimsfärd, rymdfärd, säkerhetsåtgärd, självlärd, skyddsåtgärd, slädfärd, slutåtgärd, smittskyddsåtgärd, snäckfärd, stärd, stödåtgärd, stridsåtgärd, tärd, tidegärd, undernärd, upplärd, utfärd, välfärd, vallfärd

Vad är rim för avsevärd?

Att avsevärd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avsevärd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avsevärd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avsevärd på Wikipedia

Du kan också söka efter avsevärd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avsevärd