Vad rimmar på avsevärda?

Avsevärda är ordet vi vill hitta rim till.

Avsevärda rimmar med följande 50 ord:

aktningsvärda, älskvärda, anmärkningsvärda, åtråvärda, avsevärda, avskyvärda, avundsvärda, beaktansvärda, beklagansvärda, betraktansvärda, beundransvärda, brytvärda, eftersträvansvärda, förundransvärda, förvånansvärda, fruktansvärda, hedervärda, klandervärda, komplexvärda, läsvärda, lovvärda, minnesvärda, nämnvärda, ömkansvärda, önskvärda, ovärda, prisvärda, reellvärda, sevärda, skyddsvärda, tänkvärda, tillbedjansvärda, trovärda, vektorvärda


åtgärda, avfärda, avhärda, begärda, beskärda, förhärda, framhärda, gärda, kringgärda, lärda, närda, omgärda, undernärda, utfärda, uthärda, vallfärda

Vad är rim för avsevärda?

Att avsevärda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avsevärda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avsevärda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avsevärda på Wikipedia

Du kan också söka efter avsevärda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avsevärda