Vad rimmar på avsända?

Avsända är ordet vi vill hitta rim till.

Avsända rimmar med följande 110 ord:

återsända, återutsända, avsända, bordsända, direktsända, landsända, livesända, sända, tevesända, TV-sända


allmän kustflickslända, ända, anlända, anspända, antända, använda, återanvända, återvända, avhända, avspända, bakända, bakvända, bevända, blå jungfruslända, blåbandad jungfruslända, blågrön mosaikslända, brända, brun kejsartrollslända, brun mosaikslända, dagslända, dvärgflickslända, fjäderflickslända, fjällmosaikslända, flickslända, flodflickslända, förspända, förvända, frånhända, fullända, godkända, griptångsflickslända, grön mosaikslända, hända, hästanspända, höstmosaikslända, igenkända, Johanssons flickslända, kan hända, kända, kanhända, kilfläckslända, klarblå mosaikslända, kortända, kraftig smaragdflickslända, långväga smaragdflickslända, ljus lyrflickslända, måhända, månflickslända, mindre kustflickslända, mindre rödögonflickslända, mindre smaragdflickslända, mörk lyrflickslända, mosaikslända, myrflickslända, nyanlända, oanvända, okända, omvända, över ända, överända, överspända, pudrad smaragdflickslända, röd flickslända, samhällsfrånvända, samhällstillvända, sibirisk mosaikslända, sibirisk vinterflickslända, självantända, sjöflickslända, skända, slända, slutända, smaragdflickslända, solbrända, sommarflickslända, spända, spegelvända, spjutflickslända, starrmosaikslända, större kustflickslända, större rödögonflickslända, t-tecknad flickslända, tågända, tända, tångflickslända, tillända, törhända, trollslända, underkända, uppochnervända, upptända, välanvända, välkända, vandrande mosaikslända, vandrande smaragdflickslända, världsfrånvända, världskända, vassmosaikslända, vederbrända, vinterflickslända

Vad är rim för avsända?

Att avsända rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avsända?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avsända så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avsända på Wikipedia

Du kan också söka efter avsända direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avsända