Vad rimmar på avhärda?

Avhärda är ordet vi vill hitta rim till.

Avhärda rimmar med följande 50 ord:

avhärda, förhärda, framhärda, uthärda


aktningsvärda, älskvärda, anmärkningsvärda, åtgärda, åtråvärda, avfärda, avsevärda, avskyvärda, avundsvärda, beaktansvärda, begärda, beklagansvärda, beskärda, betraktansvärda, beundransvärda, brytvärda, eftersträvansvärda, förundransvärda, förvånansvärda, fruktansvärda, gärda, hedervärda, klandervärda, komplexvärda, kringgärda, lärda, läsvärda, lovvärda, minnesvärda, nämnvärda, närda, omgärda, ömkansvärda, önskvärda, ovärda, prisvärda, reellvärda, sevärda, skyddsvärda, tänkvärda, tillbedjansvärda, trovärda, undernärda, utfärda, vallfärda, vektorvärda

Vad är rim för avhärda?

Att avhärda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avhärda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avhärda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avhärda på Wikipedia

Du kan också söka efter avhärda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avhärda