Vad rimmar på avfärda?

Avfärda är ordet vi vill hitta rim till.

Avfärda rimmar med följande 50 ord:

avfärda, utfärda, vallfärda


aktningsvärda, älskvärda, anmärkningsvärda, åtgärda, åtråvärda, avhärda, avsevärda, avskyvärda, avundsvärda, beaktansvärda, begärda, beklagansvärda, beskärda, betraktansvärda, beundransvärda, brytvärda, eftersträvansvärda, förhärda, förundransvärda, förvånansvärda, framhärda, fruktansvärda, gärda, hedervärda, klandervärda, komplexvärda, kringgärda, lärda, läsvärda, lovvärda, minnesvärda, nämnvärda, närda, omgärda, ömkansvärda, önskvärda, ovärda, prisvärda, reellvärda, sevärda, skyddsvärda, tänkvärda, tillbedjansvärda, trovärda, undernärda, uthärda, vektorvärda

Vad är rim för avfärda?

Att avfärda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avfärda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avfärda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avfärda på Wikipedia

Du kan också söka efter avfärda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avfärda