Vad rimmar på anträda?

Anträda är ordet vi vill hitta rim till.

Anträda rimmar med följande 38 ord:

anträda, avträda, beträda, biträda, efterträda, företräda, framträda, frånträda, inträda, ligga i träda, överträda, sammanträda, tillträda, träda, uppträda, utträda


ekbräda, glidbräda, instrumentbräda, klösbräda, rullbräda, skärbräda, skräda, surfbräda, tvättbräda

avkläda, bekläda, förkläda, försmäda, häda, kväda, okväda, qväda, smäda, späda, städa, storstäda, utspäda

Vad är rim för anträda?

Att anträda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder anträda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av anträda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: anträda på Wikipedia

Du kan också söka efter anträda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=anträda